kirkemusikskole.dk
Aktuelt

Åbent hus 2022

Sjællands Kirkemusikskole

Åbent hus den 5. februar 2022, i løbet af eftermiddagen. Nærmere oplysninger kommer senere.

Vestervig Kirkemusikskole

Se dato, tid og sted for vores orienteringsmøder og åbent hus-arrangementer i januar og februar:

https://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/vestervig-kirkemusikskole/koncerter-og-arrangementer

Folkekirkens kirkemusikskoler tilbyder råd og dialog om kirkemusikalske spørgsmål samt undervisning lokalt

Til menighedsråd:

  • Dialog med menighedsråd og præster om alle kirkemusikalske anliggender
  • Oplysning om kirkemusikalske forhold samt uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for organister, sangere og korledere
  • Rådgivning om udfoldelse og optimering af eksisterende kirkemusikalsk arbejde
  • Generel oplysning om kor, typer af kor og muligheder for kor
  • Samtaler om den kirkemusikalske retning / den kirkemusikalske profil der ønskes - f.eks. i forbindelse med ledighed i stillingen

Til kirkens ansatte

  • Undervisning af kirkesanger/organist i den lokale kirke, evt. inkluderende den lokale præst
  • Rådgivning af medarbejderne i det musikalske arbejde og det musikalske samarbejde
  • Undervisning/ kursus for en hel medarbejderstab ved en enkelt kirke eller på tværs af flere kirker om det musikalske samarbejde i gudstjenesten.

Henvendelse vedr. konsulentbistand eller undervisning kan rettes til den nærmeste Kirkemusikskole, se kontakt info nederst på siden her.
Omfanget af rådgivningen kan aftales i det enkelte tilfælde, og der afregnes for ydelsen med den enkelte kirkemusikskole efter gældende timesatser samt kørsel.


Kirkemusikerens pædagogiske kompetencer

Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse og rektor Tine Fenger Thomsen satte i 2020 fokus på kirkemusikerens pædagogiske jobfunktioner og satte sig for at undersøge, hvilke kompetencer der knytter sig til udførelsen af disse mange funktioner. På denne baggrund nedsatte Vestervig Kirkemusikskole primo 2020 en tænketank, bestående af personer med mangeårig erfaring fra pædagogisk praksis og gudstjenestepraksis i folkekirken.

Du kan fordybe dig i Tænketankens endelige rapport.
 

Covid-19

Pr. 29. november 2021 er der på folkekirkens kirkemusikskoler indført krav om coronapas for ansatte, studerende og besøgende. 
For uddybende information: "Bekendtgørelse om coronapas og test for covid-19 på arbejdspladser i forbindelse med håndtering af covid-19".