kirkemusikskole.dk
Aktuelt

Genåbning

De 3 kirkemusikskoler er åbnet i fuldt omfang igen.

Vi glæder os til at se og høre de studerende igen.

 

Kirkemusikerens pædagogiske kompetencer

Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse og rektor Tine Fenger Thomsen satte i 2020 fokus på kirkemusikerens pædagogiske jobfunktioner og satte sig for at undersøge, hvilke kompetencer der knytter sig til udførelsen af disse mange funktioner. På denne baggrund nedsatte Vestervig Kirkemusikskole primo 2020 en tænketank, bestående af personer med mangeårig erfaring fra pædagogisk praksis og gudstjenestepraksis i folkekirken.

Du kan fordybe dig i Tænketankens endelige rapport.

 

Sjællands Kirkemusikskole

Optagelsesprøver foråret 2021, vil som udgangspunkt finde sted på følgende datoer. Her

 

Vestervig Kirkemusikskole

Optagelsesprøverne afholdes i april 2021.

Se plan for optagelsesprøver HER.

Covid-19 restriktioner

Kirkeministeriet har givet dispensation til undervisning i solofag, hvor der afsluttes med prøve eller eksamen i sommeren 2021. Dispensationen gælder fra 1. marts. Lærere og studerende er informeret.

Hold- og andre fag fortsættes virtuelt.

 

Ved fremmøde på kirkemusikskolerne er det krav, at bære mundbind. Studerende og medarbejdere skal nu bære mundbind, når man færdes på gange og fællesarealer indendørs.

 

Når man sidder ned i selve undervisningslokalet/kontoret kan man tage mundbindet af. 

 

Man skal fortsat overholde afstandsreglerne og ikke mindst ved sang, fortsat være opmærksom på at holde særlig stor afstand.