Fortsæt til hovedindholdet
Kirkemusikskolerne i Danmark
Links
Intet billede:

Links

Folkekirken:

Kirkeministeriet: www.km.dk
Folkekirkens Ungdomskor: www.fuk.dk
Forum for rytme i kirken, FRIK: www.frik.dk
Kirkeuddannelse: www.kirkeuddannelse.dk
Kirkemusikalsk Kompetencecenter: www.kmkc.dk

Konservatorierne:

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium: www.dkdm.dk
Det Jyske Musikkonservatorium: www.musikkons.dk
Rytmisk Musikkonservatorium: www.rmc.dk
Syddansk Musikkonservatorium www.sdmk.dk

Foreninger:

Dansk Kirkemusiker Forening: www.kirkemusiker.dk
Dansk Organist- og Kantorsamfund: www.doks.dk
Organistforeningen www.organistforeningen.dk

Uddannelse:

Statens Uddannelsesstøtte: www.su.dk
Uddannelsesguiden: www.ug.dk
Styrelsen for international uddannelse: www.ufm.dk/uddannelse

Klokkenister:

Den statslige Kompetencefond

Kompetencesekretariatet www.kompetenceudvikling.dk