Kirkemusikskolerne i Danmark
Sjællands Kirkemusikskole

Velkommen til Sjællands Kirkemusikskole

Information om forholdsregler vedr. Corona-smitte på Sjællands kirkemusikskolerne pr. 23. marts 2020:

 

Grundet de officielle udmeldinger med tiltag vedr. begrænsning af Corona-smittefaren er Sjællands Kirkemusikskole lukket ned for al undervisning frem til og med d.13. april.  

 

OBS: Der vil nu blive arbejdet med nødvendige ændringer vedr. optagelsesprøver, da den første fastsatte dato for optagelsesprøver ligger inden for den periode, hvor skolen er lukket. Alle vil snarest få besked om ændringer

 

Vi arbejder fortsat ud fra at årsprøver og eksaminer finder sted på de allerede opgivne datoer

 

Nedlukningen gælder al skemalagt undervisning på alle afdelinger og al undervisning på kurser.

Nedlukningen omfatter også al undervisning i orgel i lærers egen kirke, sangundervisning aftalt til at afholdes på andre lokaliteter end de vanlige etc.

 

Da vi ikke kan sikre den fornødne hygiejne ved instrumentbrug m.m. er skolen i Roskilde lukket for al øvning m.m. Adgang til skolen via dørkode er af den grund sat ud af kraft.

                  

Studerende opfordres til at arbejde/øve videre med opgaver og materiale. Følg gerne med på vores facebookside, hvor vi lægger inspiration op om øvning hjemme fra vores undervisere. 

 

Skolens telefon (hovednummer) vil være åben kl. 9-12 på hverdage. 
Administrationen arbejder hjemmefra og alle i administrationen læser og besvarer mails i vanligt omfang.
I fornødent omfang kan jeg træffes på mobil 29 10 34 18.

 

Vi henviser i øvrigt til generel information på hjemmesiden  www.coronasmitte .dk og vi følger op med informationer til alle, når der kommer nye og opdaterede meldinger fra officielt hold. Hold øje med jeres mailboks.

 

Venlig hilsen

Ole Brinth,

rektor