Kirkemusikskolerne i Danmark
Vestervig Kirkemusikskole

Velkommen til Vestervig Kirkemusikskole

Coronanedlukning

 

Vestervig Kirkemusikskole afvikler fortsat al undervisningen digitalt, bortset fra visse musikalsk praktiske fag for studerende, der skal til årsprøve/ eksamen i 2021. Årsprøver/eksamen i disse fag bliver afviklet med fysisk fremmøde. Optagelsesprøver afvikles med fysisk fremmøde, bortset fra faget satslære.

 

Ovennævnte gælder, indtil andet meddeles.

 

Med venlig hilsen

Tine Fenger Thomsen

Rektor