Kirkemusikskolerne i Danmark
Vestervig Kirkemusikskole

Velkommen til Vestervig Kirkemusikskole

Genåbning af yderligere undervisning/eksamen under kirkemusikskolerne pr. 6. april:

 

Al undervisning og afholdelse af standpunktsprøve/årsprøve og eksamen åbnes for alle typer studerende i alle fag - altså også hørelære- og korledelsesundervisning - UNDTAGEN liturgik/salmekundskab og satslære, som fortsat afvikles digitalt. 

 

Dette dog under betingelse af fremvisning (til læreren) af en maks. 72 timer gammel PCR- eller antigentest for covid-19.

 

BEGRÆNSNING: Undervisningen er begrænset af et øget arealkrav (7,5 m2 pr. person).

 

Ovennævnte gælder, indtil andet meddeles.

 

Med venlig hilsen

Tine Fenger Thomsen

Rektor