Kirkemusikskolerne i Danmark
Vestervig Kirkemusikskole

Velkommen til Vestervig Kirkemusikskole

Til studerende og kursister på Vestervig kirkemusikskole

I overensstemmelse med regeringens seneste udmelding vedr. Corona-smittefaren lukker kirkemusikskolen fra fredag, d. 12. marts til og med mandag, d. 13. april, for al aktivitet (undervisning, kurser, eksaminer, m.v.)

 

Kontoret er åbent for telefonisk henvendelse på 97941685

 

Studerende opfordres til i samarbejde med deres lærer at arbejde hjemmefra, så godt som muligt. Fristen for repertoirelister til årsprøver og eksamen udskydes til den 15. april. Dette gælder dog ikke for repertoire til optagelsesprøver

 

OPTAGELSESPRØVER:

Pga. smittefaren tager optagelsesprøverne i år en alternativ form.

Kun ansøgere til heltidsstudier  kommer til en helt sædvanlig optagelsesprøve, men på et senere tidspunkt end planlagt.

 

Alle optagelsessøgende får direkte besked.

 

Hvis der kommer nye informationer vedr. smittefaren, vil det løbende blive lagt ind her på siden.

 

Med venlig hilsen

Tine Fenger Thomsen

Rektor