Fortsæt til hovedindholdet
Vestervig Kirkemusikskole
Aktuelt

Dimission og årsafslutning

Årsafslutningen finder i år sted i Vestervig søndag den 16. juni kl. 16.00-ca. 18.30.

Vi mødes til koncert i Vestervig Kirke med efterfølgende sammenkomst og traktement på kirkemusikskolen, Skindbjerg Høje 1, Vestervig. 
Skolens bestyrelse, studerende og undervisere – med ledsagere er hjerteligt velkomne! 
Tilmelding senest d. 9. juni via dette link: https://kmskstudieportal.kirkenettet.dk/signup/course/888


PROGRAM 
- Kl. 16.00 Koncert i kirken med årets dimittender 
- Tale ved rektor Martin Gade i Plesner-salen 
- Overrækkelse af årets eksamensbeviser og Frobenius-legat 
- Afsløring af Erik Heides Kristusskulptur i haven 
- Derefter frit samvær, hvor der serveres et lille traktement i haven 
- Arrangementet slutter ca. kl. 18.30

Vestervig Kirkemusikskoles Støtteforening
Forud for koncerten afholder skolens støtteforening generalforsamling på kirkemusikskolen kl. 15.00. 
Her er alle også velkomne. 
Medlemskab koster 100 kr. årligt / 150 kr. årligt for par / 75 kr. årligt for pensionister/studerende/ansatte v. skolen.

Læs mere om støtteforeningen.

To nye medarbejdere i Vestervig

Peter Frost er ny studiekoordinator på Vestervig Kirkemusikskole

Peter Frost tiltræder pr. 1. september som underviser og studiekoordinator i forbindelse med, at Knud Damgaard Andersen har valgt at trappe ned i forhold til sine opgaver på kirkemusikskolen.

"Det er en vigtig opgave at uddanne kirkemusikere. De skal gøre musikken levende, nærværende, lede salmesangen og samtidig formidle budskabet. Jeg vil gerne bidrage til at løfte de opgaver, som koordinator og underviser, men også i tæt samarbejde med alle på kirkemusikskolen udvikle uddannelser og kurser, så kirkemusikken bevarer sin relevans som levende musik.

Sådan lyder det fra Peter Frost, som glæder sig til at vende tilbage til Vestervig Kirkemusikskole, hvor han tidligere har været ansat.

"Med Peter Frost tilføres skolen et meget erfarent studieadministrativt blik og høj faglig udviklingskraft", siger rektor Martin Gade. "Jeg glæder mig over, at Peter Frost med sin særlige baggrund inden for både uddannelsesadmini-stration og musik nu atter tilknyttes Vestervig Kirkemusikskole."

Ud over studieadministration er det planen, at Peter skal undervise og varetage kurser i bl.a. sang og kirkelige fag samt som studievejleder og projektleder.

  • Peter Frost er både konservatorieuddannet sanger og cand.merc.
  • Kommer fra en stilling som forretningsfører på Vestjyllands Højskole og har forinden bl.a. været projektleder i Sangens Hus og musikskoleleder.
  • Har tidligere været ansat som administrator på Vestervig Kirkemusikskole med ansvar for økonomi og personale.
  • Har gennem sin aktive sangerkarriere medvirket som opera-, oratorie- og koncertsanger i en lang række produktioner og koncerter i ind- og udland.

Kristoffer Garne skal tegne afdelingen for hymnologi og liturgi på Vestervig Kirkemusikskole

Den produktive teolog og præst Kristoffer Garne bliver ny akademisk medarbejder og underviser i afdelingen for hymnologi og liturgi på Vestervig Kirkemusikskole.
Kristoffer Garne er udvalgt blandt mange kvalificerede ansøgere efter en grundig rekrutteringsproces og tiltræder pr. 1. august i en 50 % stilling. 
Han efterfølger Jørgen Kjærgaard, som går på pension efter et markant og mangeårigt virke på Vestervig Kirkemusikskole i tilknytning til sin stilling som konsulent i Aalborg Stift.

Kristoffer Garne er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet i 2017, hvor han opnåede guldmedalje for en afhandling om Grundtvig.
Efter Pastoralseminariet blev han ordineret med det samme og har siden 2020 været sognepræst i Lemvig.
Kristoffer Garnes særlige interesse for og indsigt i det hymnologiske og liturgiske fagområde har udmøntet sig i en meget omfattende produktion af publikationer og en aktiv formidlingsvirksomhed. Som medlem af Dåbs-kommissionen er han aktuelt involveret i fornyelsen af et centralt ritual i gudstjenesten.

Kristoffer Garne udtaler: 
”Jeg ser frem til at kunne udfolde min store interesse i det hymnologiske og liturgiske fagfelt inden for Vestervig Kirkemusikskoles rammer og dermed være med til at uddanne fremtidens liturgiske praktikere. Min plan er at kunne kombinere stillingen med en fortsat pastoral forankring i det vestjyske, og det ser jeg som en stor fordel for virket på kirkemusikskolen.”

Rektor Martin Gade udtaler: 
”Med Kristoffer Garne som ny akademisk medarbejder får Vestervig Kirkemusikskole en særdeles kompetent underviser og formidler. Jeg glæder mig over, at vi med Kristoffer også fremadrettet kan råde over landets bedste ekspertise inden for hymnologi og liturgi til glæde for skolens studerende.”

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, som er formand for Vestervig Kirkemusikskole, ser frem til, at skolen med tilknytningen af Kristoffer Garne fortsat kan være en vigtig ressource for hele folkekirken og bidrage til den fælles viden mellem præster og organister om salmebrug og gudstjenestens opbygning. 
 

Afdelingen for Hymnologi og Liturgi 
Vestervig Kirkemusikskole har salmebrug og gudstjenestepraksis som et særligt fokusområde og har oprettet en medarbejderfunktion, som følger og tager del i folkekirkens løbende arbejde med salmer og liturgi.

Afdelingen for Hymnologi og Liturgi fungerer som en integreret enhed i skolens uddannelses- og kursusvirksomhed og står til rådighed for alle i folkekirken, der arbejder med hymnologiske og liturgiske emner.

Afdelingen råder over en specialbogsamling, et salmehistorisk arkiv og læsepladser, som frit kan bruges efter aftale.


Råd og dialog

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER tilbyder råd og dialog om kirkemusikalske spørgsmål samt undervisning lokalt 
Læs om tilbuddet til menighedsråd og kirkens ansatte.