Råd og udvalg
Lærerråd og Tillidsrepræsentant

Lærerråd og Tillidsrepræsentant

Sjællands Kirkemusikskoles lærerråd består af 5 medlemmer, der alle vælges blandt medlemmerne af Sjællands Kirkemusikskoles Lærerforening. 
Lærerforeningen udgøres af alle lærere, der er ansat på skolen. Lærerrådet vælges på foreningens årlige generalforsamling. Se vedtægterne.
 
Lærerrådet består af:
Formand:
Næstformand:
Øvrige medlemmer: Suppleanter:
Jens Ramsing (klaver og orgel)
Bente Hogrefe Nielsen (sang)
Jens E. Christensen (orgel)
Lone Bang Hemmeth (Musikforståelse)
Sverre Larsen (klaver)

Kasper Beck Hemmingsen (korledelse)
Eva Bruun Hansen (sang)
 
Det er muligt at kontakte lærerrådet via kontoret.
 
Generalforsamling afholdes i starten af januar, samme dag som pædagogisk dag/statusmøde. Dato kommer ud på kalenderen og meldes ud til alle ansatte
 
Her kan du læse de sidste års beretninger fra Lærerforeningens generalforsamlinger
2018
 
Her kan du læse referat fra sidste års Generalforsamling i Lærerforeningen. 
2018
 
Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant for lærerne vælges for en 2-årig periode af SjKs Lærerforsamling. Tillidsrepræsentanten er ikke nødvendigvis medlem af lærerrådet, men et tæt samarbejde tilstræbes.
 
Tillidsrepræsentant er Anne-Katrine Kirst Suppleant er Bente Hogrefe Nielsen
 
Tillidsrepræsentant kan kontaktes mandag, tirsdag og onsdag på mobil 26 18 01 14 eller mail