Fortsæt til hovedindholdet
Sang
Eksamenslinje Sang

Eksamenslinje

Kirkemusiker med sang (KM S)

Uddannelsen er normeret til 2 år. Den er tilrettelagt som deltidsstudium så man kan passe et job ved siden af - det kræver dog en vis fleksibilitet mht. arbejdstid.

Der er også mulighed for at gøre studiet til et heltidsstudium fra starten: Hvis optagelsesprøven viser et tilstrækkeligt højt niveau kan man tage uddannelsen på 1 år (KM S h)

KM S h giver mulighed for SU.

Der undervises i følgende fag:

  • Sang
  • Taleteknik
  • Korsang
  • Ensemblesang
  • Klaver
  • Hørelære og almen musiklære
  • Musikforståelse
  • Liturgik
  • Salmekundskab
  • Kirke- og bibelkendskab

Der undervises på hold i alle fag med undtagelse af sang og klaver. Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra skole til skole. Kontakt skolerne for informationer om skemaer og årsplan.

Der aflægges eksamen efter hvert studieår.

Mødepligt
Der er mødepligt til undervisningstimerne på kirkemusikskolerne.

Hjemmeforberedelse
Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse. Tilsvarende må studerende på heltid påregne, at der er tale om et fuldtidsstudium. For langt de fleste vil det være forbundet med vanskeligheder at kombinere heltidsstudiet med sideløbende arbejde eller andet studium. 

Danskkrav
Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.

Studieordning

Du kan læse mere om Kirkemusiker - sang i studieordningen.

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på uddannelsen Kirkemusiker - Sang skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og tilmelde dig optagelsesprøven under ansøgning og optagelse.