Fortsæt til hovedindholdet
Råd og udvalg
Lærerråd

Lærerrådet

Sjællands Kirkemusikskoles lærerråd består af 5 medlemmer, der alle vælges blandt medlemmerne af Sjællands Kirkemusikskoles Lærerforening. 
Lærerforeningen udgøres af alle lærere, der er ansat på skolen. Lærerrådet vælges på foreningens årlige generalforsamling. Se vedtægterne.
 
Lærerrådet består af:
  
Formand:Philip Aggesen
Næstformand:Christian Devantier
Øvrige medlemmer: Bente Hogrefe Nielsen, repr. for best.                                 
 Sverre Larsen
 Bjarke Moe
Suppleanter:Kasper Lykke Hedegaard
 Kasper Beck Hemmingsen
 
Det er muligt at kontakte lærerrådet via skolens kontor.
Mail: sjkms@km.dk
Telefon: 46 32 03 08
 
Generalforsamling afholdes i starten af januar, samme dag som pædagogisk dag/statusmøde. Dato kommer ud på kalenderen og meldes ud til alle ansatte
 

Her kan du læse de sidste års beretninger fra lærerrådet

 

Her kan du læse referater fra de seneste års generalforsamlinger i Lærerforeningen