Fortsæt til hovedindholdet
Klokkenist
Klokkenist - diplom

Diplomklokkenist

Diplomuddannelsen som klokkenist er bygget op på samme måde som Klokken - Eksamenslinjen – denne er dog 3-årig. Hvert år afsluttes med prøve, og hele forløbet afsluttes med eksamen. Også på dette niveau foregår undervisningen som solo-undervisning og på små hold.

Der undervises i følgende fag:

  • Klokkespilspraktik
  • Komposition og arrangement
  • Campanologi
  • Programlægning
  • Repertoirekendskab

Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Mødepligt
Der er mødepligt til undervisningstimerne på kirkemusikskolerne.

Hjemmeforberedelse
Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse. Tilsvarende må studerende på heltid påregne, at der er tale om et fuldtidsstudium. For langt de fleste vil det være forbundet med vanskeligheder at kombinere heltidsstudiet med sideløbende arbejde eller andet studium. 

Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra år til år. Kontakt skolen for informationer om skemaer og årsplan.

Tag fag enkeltvis
Alle fag i klokkenistuddannelsen kan også tages enkeltvis, så det er muligt at tilpasse undervisningen efter de behov, man har. F.eks. kan det være, man er ansat ved en kirke, hvor man har et mindre klokkespil med automatik, som man har behov for at lære at kode og skrive satser til. Man får et bevis, når man gennemfører et enkeltfag, men hvis man vil have eksamen som klokkenist, kræver det den samlede pakke.

Studieordning
Du kan læse mere om uddannelsen i studieordningen.

Optagelse
For at blive optaget på Klokkenist-diplom, skal du have bestået Klokkenist-eksamenslinjen med et flot resultat. Ønskes optagelse på Klokkenist-diplom er ansøgningsfristen 1. marts, og kan gøres samme år som afgangseksamen på Klokkenist-eksamenslinjen er planlagt til.