Fortsæt til hovedindholdet
Orgel
Hverdagen for en organist

Hvad laver en organist?

Som kirkemusiker med orgel og korledelse varetager du en vigtig del af kirkens arbejde.

Din ansættelse vil typisk være ved en mindre bykirke eller en større landsbykirke med et aktivt musikmiljø - ofte med et tilknyttet kor. Eller du kan blive ansat som assistent ved en større bykirke, hvor man indgår i samarbejde med en organist uddannet fra et af musikkonservatorierne.

Med en uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelsefår du en kompetencegivende uddannelse, der giver mulighed for at søge stilling som organist i folkekirken. (Uddannelsen hed tidligere Præliminære Orgelprøve (PO). 

Der er gode muligheder for at få job.

Som kirkemusiker med orgel og korledelse har du en bred vifte af opgaver. Arbejdet varierer fra sogn til sogn, men kan udover at underbygge salmesang ved gudstjenesten bl.a. indeholde korledelse af børnekor eller voksenkor, arrangere koncerter, babysalmesang, sang- og salmeaftener og meget mere.

Det er et job, der kræver, at du er klædt godt på – både musikalsk og kirkeligt - så du både er i stand til at spille orgel til en begravelse, lede børnekoret og gå i dialog med menighedsrådet eller kirkens ansatte om salmevalg og musikkens rolle i gudstjenesten. Med en uddannelse fra Folkekirkens Kirkemusikskoler er du klædt bedst muligt på.

Uddannelsen som Kirkemusiker med Orgel og korledelse kan evt. være springbræt til en konservatorieuddannelse.