Fortsæt til hovedindholdet
Klokkenist
Klokkenist eksamenslinjen

Klokkenist - eksamenslinje

Uddannelsen er normeret til 2 år og er bygget op som 2 moduler af hver 1 års varighed med prøve efter hvert modul. Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels i mindre hold.

Der undervises i følgende fag på klokkenistuddannelsen:

  • Klokkespilspraktik
  • Komposition og arrangement
  • Ritornelkomposition
  • Ritornelkodning
  • Campanologi
  • Klokkespilskundskab

Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra år til år. Kontakt skolen for informationer om skemaer og årsplan.

Der aflægges eksamen efter hvert studieår.

Mødepligt
Der er mødepligt til undervisningstimerne på kirkemusikskolerne.

Hjemmeforberedelse
Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse. Tilsvarende må studerende på heltid påregne, at der er tale om et fuldtidsstudium. For langt de fleste vil det være forbundet med vanskeligheder at kombinere heltidsstudiet med sideløbende arbejde eller andet studium. 

Tag fag enkeltvis
Alle fag i klokkenistuddannelsen kan også tages enkeltvis, så det er muligt at tilpasse undervisningen efter de behov, man har. F.eks. kan det være, man er ansat ved en kirke, hvor man har et mindre klokkespil med automatik, som man har behov for at lære at kode og skrive satser til. Man får et bevis, når man gennemfører et enkeltfag, men hvis man vil have eksamen som klokkenist, kræver det den samlede pakke.

Studieordning
Du kan læse mere om uddannelsen i studieordningen.

Ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for optagelse er 1. mats og for at blive optaget på Klokkenist-eksamenslinjen skal du til en optagelsesprøve