Fortsæt til hovedindholdet
Håndbog for studerende
Håndbog - Undervisning

Undervisning og dagligdag

A- og B-uger

Dit skema strækker sig over et 14-dages forløb med en A- og en B-uge. 
Vær opmærksom på, at der kan ske en forskydning i rækkefølgen af A- og B-uger i forhold til lige og ulige uger omkring efterårsferien, juleferien og påskeferien. 
Der er en oversigt over dette skoleårs A- og B-uger på hjemmesiden her.

Adressebog

I Studieportalen finder du en Adressebog, med kontaktoplysninger på medstuderende og undervisere. 

Kurser

Vi arrangerer løbende kurser for færdiguddannede. De annonceres på hjemmesiden og via foldere, der kan fås på kontoret og ligger ved jeres dueslag.

Er der ledig plads på kurset kan de ledige pladser evt. benyttes af studerende. Spørg på kontoret, hvis du ønsker at vide mere.

Lektioner

En lektion varer 60 minutter, hvoraf 10 minutter kan inddrages til pause, lokale-skift mv. 
Ved en halv lektion kan 5 minutter inddrages.

Lærerskifte

Lærerskifte kan normalt kun ske ved overgangen til et nyt skoleår. 
Efter skoleårets begyndelse kan du kun skifte underviser, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Skiftet skal diskuteres med både underviseren
og studievejlederen. Der vil under alle omstændigheder være et 3 måneders varsel for et skift.

Merit og fritagelse

Hvis du har en musikalsk uddannelse fra et konservatorium, et universitet eller en uddannelse på tilsvarende niveau fra udlandet, er det muligt at søge merit for de relevante fag. 
Kirkemusikskolen skal have en meritansøgning sammen med optagelsesansøgningen, 
samt kopier af eksamensbeviser. Dette gøres i Studieportalen.

OBS: Udenlandske uddannelser skal vurderes af Cirius, se: vww.skoleniverden.dk.

Mødepligt og afbud

Der er mødepligt til al skemalagt undervisning. Ved afbud, skal dette meldes til skolens kontor. Din underviser har ikke pligt til at 
efterlæse undervisningen, hvis du melder afbud.

Hvis underviser melder afbud, skaffer skolen vikar til undervisningen.

 

Sidste mand-ordningen

Skolen har ingen aftenpedel til at lukke og slukke. Derfor har vi en sidste mand-ordning
Det betyder, at den sidste, der forlader skolen, har ansvaret for, at alle vinduer er lukkede, og at lyset er slukket over alt.

Til højre for hoveddøren hænger en monitor, som viser dagens lokaleoversigt med sidste undervisningstidspunkt og underviser. 
Forlader du skolen efter sidste undervisning, har du ansvaret.

Skemaønsker

Vi forsøger i et vist omfang at tage højde for skemaønsker. I maj/juni måned kan du angive skemaønsker i Notus, via Studieportalen. Du får en mail fra os, når der er åbent for skemaønsker. 
Vi kan ikke opfylde alle ønsker – og da holdundervisningen primært sammensættes efter niveau, 
er det vigtigt at være fleksibel med hensyn til, hvornår du kan komme.

SU

For at kunne søge SU skal du gå på KM OK h eller KM S h, dvs. tage uddannelserne som et fuldtidsstudium.

Ansøgningen skal ske via skolen. Læs evt. mere om SU her - eller spørg SU-medarbejderen på skolen. 

Studiekort

Alle studerende kan få udstedt et studiekort, der også fungerer som parkeringskort på skolens private parkeringsplads.
Kortet kan give rabat ved køb af undervisningsmaterialer i nogle boghandlere.

Undervisningsmaterialer

Skolens kontor formidler salg af nodepapir, enkelte korhæfter samt kompendier mm til brug for undervisningen. 

Undervisningsmiljøvurdering

Hvert 4. år skal skolen udarbejde en undervisningsmiljøvurdering (UMV). Hvis du er interesseret i at se resultatet, er du velkommen til at låne rapporten, som står på kontoret.

Undervisningsåret

Skoleåret begynder medio august og undervisningen slutter midt i maj. 
Efterårsferien ligger i uge 42, juleferien varer 14 dage, men tidspunktet varierer. 
Vi holder ikke vinterferie. Der er ingen undervisning onsdag før Skærtorsdag, tirsdag efter 2. påskedag samt Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag.
Se datoerne for skoleårets A- og B-uger her.