Fortsæt til hovedindholdet
Hverdagen på skolen
Om eksamen og prøver

Om eksamen og prøver


Basislinje - orgel eller sang

Der er ingen prøver eller eksamen men et fremmøde på mindst 80% i hvert fag kræves for, kunne få et bevis på forløbet efter 2. år.


Beviser

Årsprøve- og eksamensbeviser uddeles ved den festlige årsafslutning i juni. Eksamensbeviser kan til en hver tid hentes elektronisk i studieportalen efter 1. juli. Årsprøvebeviser kan på forespørgsel sendes per mail.


Eksamensdatoer

Prøver og eksamener afvikles fra midten af maj måned og frem til slutningen af juni. Den enkelte elev finder sine eksamensdatoer i skemasystemet Notus, der tilgås via studieportalen. Administrationen sender en mail, når alle planer er klar.


Gruppe eller individuel eksamen

Alle eksamener er individuelle med en undtagelse af faget ensemblesang på udd. Kirkemusiker med Sang, hvor faget afsluttes med en gruppeeksamen.


Karakterskala

Karakterer gives efter 7-trinsskalaen.

 12  for den fremragende præstation
 10for den fortrinlige præstation
  7for den præstation
  4for den jævne præstation
 02for den tilstrækkelige præstation
 00for den utilstrækkelige præstation
 -3For den ringe præstation

Repertoirelister

Det er muligt at arbejde på repertoirelisterne i studieportalen hele studieåret. Listerne og andet materiale, der skal angives forud for prøver og eksamener uploades og færdiggøres inden 1. april af den studerende. Censorer

Ved en afsluttende eksamen og årsprøve i hovedfaget er censorkorpset sammensat af en eksamensleder, ekstern censor (godkendt at Kirkeministeriet) og en intern censor, som er den studerendes lærer.

Ved prøver i bifagene består censorkorpset af eksamensleder og en interncensor, som gerne er læreren, der har undervist den studerende.


Prøve- og eksamensfrie fag

 - på eksamenslinjerne. Elementærkorledelse afsluttes med en bedømmelse under sidste undervisningsgang med bestået eller ikke bestået. 
I fagene Kirke- og bibelkendskab og korsang skal du have et fremmøde på mindst 80% for at have gennemført.


Skriftligt eller mundtligt

Prøver og eksamen i teorifaget satslære er skriftlige opgaver, der skal afleveres efter 3-4 timer. Fagene hørelære og musikforståelse er både skriftlig og mundtlig. 


Standpunkts- og årsprøver

Uddannelser over flere år, har standpunktsprøver og eller årsprøver i nogle fag. I hovedfag og klaver er der både årsprøve og eksamen, som skal bestås. Læs mere i studieordningerne:

Kirkemusiker - sang

Kirkemusiker - orgel og korledelse


Tilstillede stykker

Tilstillede stykker er ukendte for eleven og vises i studieportalen, alt efter disciplin, 2 uger eller 2 dage inden prøven/eksamen.


Udvalgte stykker

I nogle fag som klaver, orgel og sang skal der angives en repertoireliste inden prøve-og eksamensafholdelse. Af listen bliver nogle stykker udvalgt 2 uger eller 2 dage inden prøven/eksamen og vises i studieportalen. Kun disse spilles til prøven/eksamen.