Hverdagen på skolen
Om eksamen og prøver

Om eksamen og prøver


Basislinje - orgel eller sang

Der er ingen prøver eller eksamen men et fremmøde på mindst 80% i hvert fag kræves for, kunne få et bevis på forløbet efter 2. år.


Beviser

Årsprøve- og eksamensbeviser uddeles ved den festlige årsafslutning i juni men kan også hentes elektronisk i studieportalen efter 1. juli.


Eksamensdatoer

Prøver og eksamener afvikles fra midten af maj måned og frem til slutningen af juni. Den enkelte elev finder sine eksamensdatoer i skemasystemet Notus, der tilgås via studieportalen.


Gruppe eller individuel eksamen

Alle eksamener er individuelle med en undtagelse af faget ensemblesang på udd. Kirkemusiker med Sang. Ensemblesang afsluttes med en gruppeeksamen.


Karakterskala

Karakterer gives efter 7-trinsskalaen.


Repertoirelister

Det er muligt at arbejde på repertoirelisterne i studieportalen hele studieåret. Listerne og andet materiale, der skal angives forud for prøver og eksamener uploades og færdiggøres i inden 1. april. Prøve- og eksamensfrie fag

 - på eksamenslinjerne. Elementærkorledelse afsluttes med en bedømmelse under sidste undervisningsgang med bestået eller ikke bestået. 
I fagene Kirke- og bibelkendskab og korsang skal du have et fremmøde på mindst 80% for at have gennemført.


Skriftligt eller mundtligt

Prøver og eksamen i teorifaget satslære er skriftlige opgaver der skal afleveres efter 3-4 timer. Fagene hørelære og musikforståelse er både skriftlig og mundtlig. 


Standpunkts- og årsprøver

På deltidsstudierne er der i de 3-årige fag standpunktsprøver efter det første år og årsprøver efter det 2. studieår. Der er ingen prøver i fagene musikforståelse, taleteknik eller andre 1-årige fag - her er der kun eksamen.


Tilstillede stykker

Tilstillede stykker er ukendte for eleven og vises i studieportalen, alt efter disciplin, 2 uger eller 48 timer inden prøven/eksamen.


Udvalgte stykker

I nogle fag som klaver, orgel og sang skal der angives en repertoireliste inden prøve-og eksamensafholdelse. Af listen bliver nogle stykker udvalgt 2 uger eller 48 timer inden prøven/eksamen og vises i studieportalen. Kun disse spilles til prøven/eksamen.