Undervisningssteder
Aarhus

Aarhus

Vestervig Kirkemusikskoles Aarhus-afdeling:

Hovedparten af Aarhus-afdelingens skemalagte undervisning finder sted på torsdage og fredage (liturgik og salmekund-skab dog 9 onsdage i et enkelt skoleår) i dejlige lokaler på "Stjernen", Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov.

Kirkemusikskolen lejer på undervisningsdagene lokaler på "Stjernen", der ejes af Indre Mission. "Stjernen" er belig-gende i det nordlige Aarhus med gode busforbindelser og mulighed for parkering i nærområdet.

Kirkemusikskolen har et velfungerende samarbejde med forskellige kirker i nærheden af "Stjernen". Her afvikles undervisning i korledelse, orgelundervisning, liturgik og salmekundskab samt fællestimer. Faget orgelkundskab afvikles på Det jyske Musikkonservatorium, Aarhus C. 

I afdelingen er det muligt at følge såvel basis- som eksa-menslinjer i orgel og sang, ligesom øvrige undervisnings-tilbud under kirkemusikskolerne udbydes.

Forhør gerne nærmere på skolens kontor eller kontakt leder af Aarhus-afdelingen:
Karen Stranddorf, karenstranddorf@hotmail.com.