Fortsæt til hovedindholdet
Om Vestervig Kirkemusikskole
Whistleblowerordning

WHISTLEBLOWERORDNING for Vestervig Kirkemusikskoles ansatte

Lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere, "whistleblowerloven", stiller krav om, at der pr. 17. december 2021 etableres whistleblowerordninger på alle offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte, hvor arbejds-tagerne kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Whistleblowerloven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet) i dansk ret.

Poul Schmith/Kammeradvokaten står for oprettelse og drift af vores whistleblowerordning.

Vestervig Kirkemusikskole har nedsat en intern whistleblowerenhed, der håndterer indberetninger, der modtages i whistleblowerordningen. Enheden består af bestemte, upartiske personer på Vestervig Kirkemusikskole og i Advokatfirmaet Poul Schmith.

Det er vigtigt at vide, at når du vælger at tilkendegive din identitet i forbindelse med en indberetning, der er omfattet af whistleblowerordningen, har Vestervig Kirkemusikskoles whistleblowerenhed efter lov om beskyttelse af whistle-blowere tavshedspligt om din identitet. 

Ved at følge dette link kan du læse om ordningen og/eller foretage en indberetning. Du vil bl.a. kunne læse whistle-blowerpolitikken, som uddyber:

  • Formål
  • Hvem kan foretage indberetning?
  • Hvordan foretages indberetningen?
  • Hvad kan der berettes om?
  • Håndtering af indberetninger
  • Fortrolighed og beskyttelse af indberetteren
  • Beskyttelse af den, der indberettes om

Hvis du har spørgsmål vedr. ordningen, er du velkommen til at kontakte Anne Planck Granvig i kirkemusikskolens administration på tlf. 97 94 16 85 eller e-mail: apg@km.dk.

Antal indberetninger i 2023

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Vestervig Kirkemusikskole mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistle-blowerloven.

Vestervig Kirkemusikskole har modtaget følgende indberetninger til whistleblowerordningen:

Fra den 1. december 2022 til og med den 31. december 2023
Modtagne indberetningerRealitetsbehandlede indberetningerAfviste/afsluttede indberetningerIndberetninger, der har givet anledning til politianmeldelseOverordnede temaer for indberetningerne
0000-