Fortsæt til hovedindholdet
Om Vestervig Kirkemusikskole
Whistleblowerordning

WHISTLEBLOWERORDNING for Vestervig Kirkemusikskoles ansatte

Lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere, "whistleblowerloven", stiller krav om, at der pr. 17. december 2021 etableres whistleblowerordninger på alle offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte, hvor arbejds-tagerne kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Whistleblowerloven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet) i dansk ret.

Poul Schmith/Kammeradvokaten står for oprettelse og drift af vores whistleblowerordning.

Ved at følge dette link kan du læse om ordningen og/eller foretage en indberetning. Du vil bl.a. kunne læse whistleblowerpolitikken, som uddyber:

  • Formål
  • Hvem kan foretage indberetning?
  • Hvordan foretages indberetningen?
  • Hvad kan der berettes om?
  • Håndtering af indberetninger
  • Fortrolighed og beskyttelse af indberetteren
  • Beskyttelse af den, der indberettes om

Hvis du har spørgsmål vedr. ordningen, er du velkommen til at kontakte Anne Planck Granvig i kirkemusikskolens administration på tlf. 97 94 16 85 eller e-mail: apg@km.dk.