Fortsæt til hovedindholdet
Om Vestervig Kirkemusikskole
Skolens historie

Skolens historie

Tilbage i 1960'erne var der visioner om at skabe kirke-musikalske uddannelsescentre i Danmark. Tanken var at placere dem i de gamle kirkecentre som Løgumkloster, Vestervig og Roskilde. Idéen med en kirkemusikskole i Vestervig blev igen aktuel, da kirken skulle have et nyt orgel af en størrelse, der passede til den gamle klosterkirke.

Med et af Danmarks ti største orgler var det naturligt at ansætte en konservatorieuddannet organist, som også skulle være rektor og lærer på kirkemusikskolen.

Vestervig kirkemusikskole så dagens lys i 1980 og delte i de første år lokaler med Sydthy Musikskole. Undervisningen foregik i starten som holdundervisning under aftenskole-loven. Kort tid efter blev der udarbejdet en studieordning, så uddannelsen blev kompetencegivende, og holdundervisning i hovedfag forsvandt. Elevtallet voksede, og i 1984 flyttede kirkemusikskolen ind i Abildhauge-bygningen. Elevtallet var fortsat stigende, og behovet for større undervisningslokaler og værelser til overnatning førte til, at Annekset kunne tages i brug i 1992. Et stadigt stigende elevtal skabte et behov for afdelinger tættere på elevernes bopæl. Derfor oprettedes afdelingen i Aalborg i 1985 og Aarhus i 1986.

I 2008 udvidedes der igen med nye lokaler i Packness- og Plesner-bygningerne. Kirkemusikskolen fik tidssvarende administrationslokaler og bibliotek og - som landets eneste kirkemusikskole - en specialafdeling for hymnologi og liturgi.