Fortsæt til hovedindholdet
Om Vestervig Kirkemusikskole
Rektor har ordet

Rektor har ordet
 

Min daglige rute på arbejde går fra Thyholm til Vestervig. Det er en smuk tur, der byder på fjordkig næsten hele vejen langs med Nissum Bredning.

Højdepunktet (eller rettere lavpunktet) er Helligsø Drag, hvor den smalle asfaltvej bogstaveligt talt ligger i vandskorpen. Man må ofte køre spidsrod mellem store vandpytter fra bølger, der af den kraftige vestenvind presses helt op til vejen.

Draget vrimler i disse tidlige forårsdage med alskens kyst- og vadefugle – ikke mindst gæs i hobetal. Mine favoritter er dog to storspover, som hver morgen hilser mig med deres lange krogede næb. De kendes også som regnspover eller ”dyttelytter”, som jægerne førhen kaldte dem her på egnen – selvfølgelig et lydord, der skal imitere deres karakteristiske klagen. Som barn fik jeg en gang foræret et regnspovekald, som med et enkelt fingerhul kunne gengive fuglens flotte falsetknæk og glissando. Trods mine mange dyttelyt op i luften, skulle der dog gå næsten 50 år, før jeg rent faktisk fik fuglen at se.

I forårssangene findes der mange henvisninger til naturen og Guds skaberværk. Et velkendt tema i salmebogen er våren og den nyoplivede natur som et forvarsel om Paradiset. Højskolesangbogens forårssektion vrimler med alskens fjerkræ - viber, lærker og storke. Især dog nok de ældre sange. For siden 70’erne har digterne med få undtagelser opgivet naturen som reference og inspiration. Måske der skulle en klimakrise til at ændre dette? Opfordringen er hermed givet videre!

Et andet sikkert forårstegn er Vestervig Kirkemusikskoles årsrapport. Ud over de obligatoriske regnskabstal indeholder den en oversigt over skolens faglige resultater, og det er nok mere interessant læsning.

Det fremgår bl.a., at skolen i 2023 med 139 ansøgere havde øget antallet med 12 i forhold til året før. Den positive udvikling er ovenikøbet fortsat ind i 2024, hvor vi i skrivende stund igen har modtaget et dusin flere ansøgere til eksamenslinjerne end i 2023. Fremgangen gælder i særlig grad organistuddannelsen, hvilket er løfterigt, idet mange orgelbænke er ubesatte disse år.

I rapporten omtales skolens tilbud, De Unge Organister, ”DUO”, hvor 10-18-årige kan modtage gratis orgelundervisning for netop at imødekomme det store behov for organister, hvor store generationer går på pension.

Skolens vækstlagsarbejde er meget vigtigt og kan med fordel udbredes endnu mere over de kommende år – gerne i samarbejde med lokale institutioner og ildsjæle, som ser en værdi i at give deres metier videre til nye generationer.

Vi får til arbejdet uvurderlig støtte fra Orgelklubben, hvis utrættelige stifter, Katrine Immerkjær Hjorth Kristiansen, er lykkedes med at etablere aktiviteter i hele landet. I det nordjyske har Orgelklubben indgået en treårig samarbejdsaftale med Viborg Stift. Et lignende arrangement er på vej i Aalborg Stift, således endnu flere unge kan komme i gang med at spille orgel i et fagligt og socialt fællesskab.

Med venlig hilsen

Martin Gade
Rektor

22/3-2024