Om Vestervig Kirkemusikskole
Rektor har ordet

Rektor har ordet
 

DIMISSION 2020

… blev en helt anden begivenhed end vi plejer: Vi fik ingen decideret dimissionskoncert eller dimissionsfest. Men vi har heldigvis 22 dimittender: 10 kirkesangere, 11 organister og 1 på sang og korledelse, som vi kan ønske tillykke her sidst i juni måned. Dette resultat er faktisk meget tæt på det forventede – hvilket må siges at være særdeles tilfredsstillende i en coronatid.

Selv om undervisningen og  eksamenstiden i mere end tre måneder fik et helt anderledes forløb i corona-foråret end ventet, så har næsten alle kunnet gennemføre eksamen på det planlagte tidspunkt. Stort tillykke til de 22, og snart 24 dimittender. Jeg skylder i særlig grad jer en STOR TAK for jeres udholdenhed og jeres tålmodighed med skolen og vores håndtering af corona-krisen.

Den TAK skal også gå til jeres lærere, som har formået at motivere jer og undervise jer, som det nu bedst lod sig gøre. Helt enestående klaret, må man sige.

Hvad kan I dimittender så tage med jer fra skolen og fra denne særlige tid i jeres fremtidige musikerkarriere: Måske to ting:

1.   Fordybelsen i enrum med sit instrument – øvetiden - 
      er en musikers bedste værktøj, og bedste timer. 
      Den har der været mere af i denne tid.

2.   Musikudøvelsen og fællessangen binder mennesker
      sammen om noget, der har med ”væren” og eksistens
      at gøre – det har der været mindre af i denne tid.

Må der blive plads til begge dele i jeres fremtidige musikerkarriere, med selvfordybelsen som værktøj til at nå målet: At tolke, forklare og undres sammen over menneskers tilværelse og Guds storhed. – Som det til alle tider er sket i kunstens udtryk, lige fra oldtidens musik til kulthandlinger og fester til vor tids kompositioner.

En sådan spritny komposition kan I høre ved skolens 40 års jubilæumsfest: Søndag d. 4. oktober i Vestervig Kirke – Her opføres Bo Gunges korværk ”Liden Kirsten” med referencer til kirken og legenden om det elskende par. Bo Gunge stiller digterens værktøjer til skue med en sammenstilling af middelalderdigtning og H.C. Andersen. Forskellige tidsaldres tilværelsesforklaring.

Den dag får vi en rigtig fest og en flot koncert i Vestervig Kirke. Der er champagne på skolen, hvor vi stifter støtteforeningen og fremviser den flotte jubilæumsudgivelse. Vi håber at se dig til festen og høre dig synge med i koret.

Vel mødt – men husk at tilmelde dig. – God sommer til alle!

Tine Fenger Thomsen
Rektor