Om Vestervig Kirkemusikskole
Rektor har ordet

Rektor har ordet
 

Vi slipper modsætninger løs!

Efter to vintersæsoner med restriktioner i kulturlivet blev Vestervig Kirkemusikskole her i foråret 2022 endelig klar til at uropføre korværket "Kirsten og Buris", skrevet af Bo Gunge i 2020 i anledning af skolens 40-års jubilæum.

I værket sættes to tankesæt, to tidsaldre og to digtere op over for hinanden, idet hhv. et digt af H.C. Andersen og en folkevise udgør tekstmaterialet til værket. Begge gengiver legenden om den forbudte kærlighed mellem Liden Kirsten og Prins Buris, men med forskelligt fokus: H.C. Andersen fokuserer på det individuelle, på følelser og på de elskendes lidende offerrolle, hvor folkevisen fokuserer på det kollektive, på magt- og familiestrukturer og på ægteskabet som social institution.

Det er komponistens intention på denne måde at levende-gøre og forny den gamle myte. Han siger:

”Det romantisk lidende offer må stilles ansigt til ansigt med den handlekraft, som har formet det. Digterens værktøjer skal stilles til skue: Hvad er trukket frem, og hvad er gemt bort?”

Som digteren har et valg i sine virkemidler, har musikeren under en koncert eller gudstjeneste også sine valg. I valget og i tolkningen af musikken, i registrering, tekstudtale, klang, tempo etc. Vi orkestrerer så at sige en gudstjeneste eller en koncert. Ofte mødes vidt forskellige tidsaldre med flere hundrede års spænd.

Således også til den forsinkede ”jubilæumskoncert”, hvor jeg er stolt over at præsentere et rent dansk program, spændende fra Buxtehude til jazzkomponisten Mads Houe med værker fra 2021. I det samlede program slippes modsætninger løs rent musikalsk. Der peges på forskellige muligheder for fornyelse af kirkemusikken, som dog alle står på en sikker kirkemusikalsk grund, hvor historien ikke fornægter sig.

Vi skal som musikere hele tiden nysgerrigt afsøge nye veje, eksperimentere og reflektere. Kun ved at anvende ”digterens værktøjer” – synge gammelt og nyt og måske kombinere orgel og elguitar – kan vi forny og levendegøre kirkemusik-ken.

Tine Fenger Thomsen
Rektor