Råd og udvalg
Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant

Blandt underviserne på Vestervig Kirkemusikskole er følgende valgt som tillidsrepræsentant:

Pia Fog
Kontaktoplysninger: tlf.: 2371 1805
Mail: piafog60@gmail.com

En tillidsrepræsentant varetager løn- og ansættelsesmæssige interesser, og går ind i løsningen af personsager og samarbejdsproblemer.

I forhold til øvrige medarbejdere forhandles direkte med rektor, via pågældendes fagorganisation eller anden bisidder.

Tillidsrepræsentant Pia Fog