Råd og udvalg
Lærerrådet

Lærerrådet

På Vestervig Kirkemusikskole er der blandt underviserne valgt et lærerråd.

Lærerrådet behandler emner af almen interesse for skolens lærere generelt eller for lærere indenfor en faggruppe.

Lærerrådets arbejdsområder er:

 • At bidrage til en løbende videreudvikling af skolens faglige og pædagogiske arbejde – evt. i samarbejde med de andre kirkemusikskolers lærerråd
 • At deltage i en løbende evaluering og videreudvikling af kirkemusikskolens uddannelsestilbud med henblik på tilpasning til den kirkelige arbejdsplads
 • At deltage i udvikling af undervisnings- og arbejdsforhold
 • Lærernes løn- og ansættelsesforhold

I skoleåret 2019/2020 er følgende valgt til lærerrådet:

 • Margrethe Smedegaard (formand)
  Kontaktoplysninger: tlf.: 6135 4736 mail: msm@km.dk
 • Pia Fog (næstformand)
  Kontaktoplysninger: tlf.: 2371 1805 mail: piafog60@gmail.com
 • Rikke M. Kursch (sekretær)
  Kontaktoplysninger: tlf.: 3122 5299, mail: rikke@kursch.dk
 • Christina Beltoft 
  Kontaktoplysninger: tlf.: 6171 9173, mail: beltoftchristina@gmail.com
 • Ivan Olsen
  Kontaktoplysninger: tlf.: 2654 6246, mail: olsenivan@yahoo.se