Råd og udvalg
Lærerrådet

Lærerrådet

På Vestervig Kirkemusikskole er der blandt underviserne valgt et lærerråd.

Lærerrådet behandler emner af almen interesse for skolens lærere generelt eller for lærere indenfor en faggruppe.

Lærerrådets arbejdsområder er:
 

 • At bidrage til en løbende videreudvikling af skolens faglige og pædagogiske arbejde – evt. i samarbejde med de andre kirkemusikskolers lærerråd
 • At deltage i en løbende evaluering og videreudvikling af kirkemusikskolens uddannelsestilbud med henblik på tilpasning til den kirkelige arbejdsplads
 • At deltage i udvikling af undervisnings- og arbejdsforhold
 • Lærernes løn- og ansættelsesforhold

I skoleåret 2019/2020 er følgende valgt til lærerrådet:

 • Inger Marie Jakobsen (formand)
  Kontaktoplysninger: tlf.: 6160 2054 Mail: ingermariejakobsen@hotmail.com
  Margrethe Smedegaard (Næstformand)
  Kontaktoplysninger: tlf.: 6135 4736, mail: msm@km.dk
 • Rikke M. Kursch
  Kontaktoplysninger: tlf.: 3122 5299, mail: rikke@kursch.dk
 • Søren Rasmussen
  Kontaktoplysninger: tlf.: 2238 5684, mail: organist.sr@gmail.com