Råd og udvalg
AMO

Arbejdsmiljøorganisation (AMO) og MED

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

På Vestervig Kirkemusikskole udgøres den lovpligtige Arbejdsmiljøorganisation (AMO) af den valgte arbejdsmiljørepræsentant og rektor.


Medlemmer af AMO:

- Rektor (formand) Tine Fenger Thomsen
- Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentant Birgitte
  Søndergaard
 

Herudover samarbejder AMO med MEDarbejderudvalget, som består af:

- Afdelingsleder Karen Stranddorf, Aarhus-afdelingen
- Afdelingsleder Pia Fog, Aalborg-afdelingen
- Timelærerrepræsentant Søren Rasmussen (valgt af og
   blandt de ansatte timelærere)
- TAP-Repræsentant Ågot Elmquist (valgt af og blandt det
   teknisk/administrative personale)

AMO og MEDarbejderudvalg behandler følgende emner:

- Vision, mission og strategi
- Personalepolitik
- Kompetenceudvikling
- Systematisk opfølgning på APV
- Det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress
- Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
- Opfølgning på sygefravær m.v.
- Chikane og mobning
- Job på særlige vilkår