Fortsæt til hovedindholdet
Om Vestervig Kirkemusikskole
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen fastlægger rammerne for skolens drift i samarbejde med rektor.

Du kan læse mere i 'Bekendtgørelsen om folkekirkens kirkemusikskoler'.

Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse består i perioden 2023-2026 af:

 • Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen (udpeget af kirkeministeren) - formand
 • Stiftskontorchef Helle Monberg Hindsholm (udpeget af kirkeministeren) - næstformand
 • Margit Nørgaard (udpeget af kirkeministeren)
 • Klaus Lytzhøft (udpeget af kirkeministeren)
 • Professor Ulrik Spang-Hanssen (udpeget af Musikkonservatorierne)
 • Organist Poul Skjølstrup Larsen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund)
 • Organist Jørgen Kleon Jeppesen (udpeget af Organistforeningen)
 • Kirkesanger Birthe Christiansen (udpeget af Dansk Kirkemusiker Forening)
 • Menighedsrådsmedlem Doris Krarup Mogensen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd)

Medlem af skolens forretningsudvalg (FU):

 • Formand Thomas Reinholdt Rasmussen
 • Næstformand Helle Monberg Hindsholm
 • Organist Jørgen Kleon Jeppesen
   

Desuden deltager følgende i bestyrelsesmøderne:

 • Rektor (konstitueret) Hans Christian Hein
 • Referent Anne Planck Granvig
 • Lærerrådsformand Margrethe Smedegaard
 • Studerende Ulrik Frost (udpeget af De Studerendes Råd)

Planlagte bestyrelsesmøder i 2023:

 • 15. marts - på Vestervig Kirkemusikskole
 • 23. maj - i Aalborg Stift
 • 06. september - i Aalborg Stift
 • 06. november - i Aalborg Stift