Om Vestervig Kirkemusikskole
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen fastlægger rammerne for skolens drift i samarbejde med rektor.

Du kan læse mere på 'Bekendtgørelsen om folkekirkens kirkemusikskoler'.
 

Bestyrelsen består af:

 • Biskop Henning Toft Bro, formand (udpeget af kirkeministeren)
 • Stiftskontorchef Jette Madsen (næstformand) (udpeget af kirkeministeren)
 • Domprovst Thomas Frank (udpeget af kirkeministeren)
 • Professor Ulrik Spang-Hanssen (udpeget af Musikkonservatorierne)
 • Organist Poul Skjølstrup Larsen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund)
 • Organist Henrik Strøm (udpeget af Organistforeningen)
 • Kirkesanger Birthe Christiansen (udpeget af Dansk Kirkemusiker Forening)
 • Karen-Marie la Cour (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd)
 • Menighedsrådsmedlem Ketty Sørensen (udpeget af kirkeministeren)

Medlem af skolens forretningsudvalg (FU):

 • Biskop Henning Toft Bro, formand
 • Stiftskontorchef Jette Madsen, næstformand
 • Organist Henrik Strøm
   

Desuden deltager følgende i bestyrelsesmøderne:

 • Rektor Tine Fenger Thomsen
 • Referent Anne Planck Granvig
 • Afdelingsleder og lærerrådsformand Margrethe Smedegaard
 • Orgelstuderende Alex Carving Ahn (udpeget af De Studerendes Råd)