Om Vestervig Kirkemusikskole
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen fastlægger rammerne for skolens drift i samarbejde med rektor.

Du kan læse mere i 'Bekendtgørelsen om folkekirkens kirkemusikskoler'.

Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse valgte ved et bestyrelsesmøde den 18. marts ny formand og næstformand for resten af 2022
 

Bestyrelsen består af:

 • Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen (udpeget af kirkeministeren) - formand
 • Stiftskontorchef Helle Monberg Hindsholm (udpeget af kirkeministeren) - næstformand
 • Domprovst Thomas Frank (udpeget af kirkeministeren)
 • Professor Ulrik Spang-Hanssen (udpeget af Musikkonservatorierne)
 • Organist Poul Skjølstrup Larsen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund)
 • Organist Jørgen Kleon Jeppesen (udpeget af Organistforeningen, august 2021)
 • Kirkesanger Birthe Christiansen (udpeget af Dansk Kirkemusiker Forening)
 • Menighedsrådsmedlem Doris Krarup Mogensen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd, august 2021)
 • Menighedsrådsmedlem Ketty Sørensen (udpeget af kirkeministeren)

Medlem af skolens forretningsudvalg (FU):

 • Formand Thomas Reinholdt Rasmussen
 • Næstformand Helle Monberg Hindsholm
 • Organist Jørgen Kleon Jeppesen
   

Desuden deltager følgende i bestyrelsesmøderne:

 • Rektor Tine Fenger Thomsen
 • Referent Anne Planck Granvig
 • Lærerrådsformand Margrethe Smedegaard
 • Afventer (udpeget af De Studerendes Råd)

Bestyrelsesmøder i 2022:

 • 17. marts - i Vestervig
 • 19. maj - i Aalborg Stift
 • 01. september - i Aarhus Stift
 • 15. november - i Vestervig