Fortsæt til hovedindholdet
Sjællands Kirkemusikskoles afdelinger
Toreby-afdelingen

Toreby-afdelingen

Foruden skolen i Roskilde har Sjællands Kirkemusikskole en Lolland–Falster afdeling i Toreby ved Nykøbing Falster. 
Skolen holder primært til i Sundkirkens lokaler og i Toreby Kirke.
Mellem undervisningstimerne benytter vi kirkens fællesrum til kaffepauser og frikvarter.

Den primære undervisningsdag er mandag, men enkelte timer kan være placeret om tirsdagen. 
Et af de vigtigste samlingspunkter i Toreby er vores meget aktive Torebykor. Koret er både for nuværende og forhenværende studerende. Koret mødes hver anden mandag og afholder fire til fem koncerter om året. Orgel- og sangstuderende får også mulighed for at optræde ved koncerterne.
Første korprøve i Torebykoret er den første B-mandag i august kl. 17.00 - 18.00. A- og B-uge kan ses her. Prøverne foregår i Sundkirken.

Uddannelsesmuligheder 
De fleste studerende i Torebyafdelingen går på basisuddannelsen, men karakteristisk for Torebyafdelingen er de mange studerende, der allerede har ansættelse i folkekirken, og som derfor har mulighed for at blive optaget på den eksamensfri linie.

Enkelte studerende kommer videre til eksamenslinierne og må derfor til Roskilde for at følge visse fag. 

Sidste frist for tilmelding til optagelsesprøver til alle uddannelser er 1. marts. Læs evt. mere her.

Afdelingsleder for Torebyafdelingen er Anne-Katrine Kirst, der også leder Torebykoret. 
 

Økonomisk styring og anden administration foregår i Roskilde i samdrift med Sjællands Kirkemusikskoles øvrige administration.

Oplysninger om Sundkirken:www.torebysogn.dk