Fortsæt til hovedindholdet
Sjællands Kirkemusikskole
Skema og undervisningsdatoer

Skema og undervisningsdatoer

Skemaet bliver lagt i juni og er klar inden sommerferien. Vi tager mange hensyn ved skemalægning, men der er også behov for fleksibilitet fra din side, for at få skemaet på plads. En del af holdundervisningen ligger fast år for år og det er vigtigt at du kan følge undervisningen på det fastlagte tidspunkt. Se de fastlagte hold længere nede, når de er klar i løbet af foråret.

Skemaet strækker sig over en 14-dages periode (A- og B-uger), som der er 18 af på et undervisnings år. Det betyder at dit skema strækker sig over 2 uger og du skal være opmærksom på at timerne er fordelt ud over den periode. Endvidere skal du være opmærksom på at ugerne "vender" omkring påske og jul.

Du har mødepligt og vi forventer at du melder afbud til kontoret, hvis du er syg og ikke kan modtage undervisning. 

Du ser dit skema i vores skemasystem Notus - som du kan logge ind i via Studieportalen. Du får besked når skemaet er klar, i løbet af juni.

A- & B-uger 2023-24

A- & B-uger 2024-25

A- & B-uger 2025-26

 

Fastlagte hold for skoleåret 2023-2024 er:

Kirkemusiker - orgel og korledelse, 1. år:

 • Liturgik og salmekundskab: B mandag kl. 17-19 eller B tirsdag kl. 9-11
 • Kirkekendskab: enten en fredag og lørdag i august/september eller i februar/marts

Kirkemusiker - orgel og korledelse, 2 år:

 • Voksenkorledelse: A tirsdag kl. 9-12 eller 10-13
 • Musikforståelse: B tirsdag kl. 11-13

Kirkemusiker - orgel og korledelse, sidste år:

 • Børnekorledelse: B torsdag kl. 13.30-15.30

   

Kirkemusiker - sang, 1. år:

 • Liturgik og salmekundskab: B mandag kl. 17-19 eller B tirsdag kl. 9-11
 • Kirke- og bibelkendskab: enten fredag og lørdag i august/september eller i februar/marts

Kirkemusiker - sang, 2. år:

 • Musikforståelse: B tirsdag kl. 11-13
   

Kirkemusiker - sang og korledelse, 1. år:

 • Liturgik og salmekundskab: B mandag kl. 17-19 eller B tirsdag kl. 9-11
 • Kirke- og bibelkendskab: enten fredag og lørdag i august/september eller i februar/marts

Kirkemusiker - sang og korledelse, 2. år:

 • Voksenkorledelse: A tirsdag kl. 9-12 eller 10-13
 • Musikforståelse: B tirsdag kl. 11-13

Kirkemusiker - sang og korledelse, sidste år:

 • Børnekorledelse: B torsdag kl. 13.30-15.30
   

Elever i Toreby: Al undervisning ligger mandag

 

Hvor foregår undervisningen

Undervisningen foregår i vores lokaler i Roskilde, Sundkirken i Toreby eller i musikskolens lokaler på Bornholm. Derudover modtager du orgelundervisning i den kirke, hvor din orgellærer er ansat.