Fortsæt til hovedindholdet
Sjællands Kirkemusikskoles afdelinger
Bornholm-afdelingen

Bornholm-afdelingen

Foruden skolen i Roskilde har Sjællands Kirkemusikskole en afdeling på Bornholm.

Undervisningen foregår forskellige steder på øen. Nogle timer er ’aftale-timer’, mens andre er skemalagte.
Undervisningen ligger i moduler af 2 uger: A- og B-uger kan ses her.

Onsdag undervises i Præstegårdsladen i Rønne. Korsang holder til i Aa Kirke og sangundervisning foregår om tirsdagen i Nexø. 

Bornholmsafdelingen afholder 2-3 koncerter årligt. Ved koncerterne optræder orgel- og sangstuderende med solistiske indslag. 

Et af de vigtige samlingspunkter på Bornholmsafdelinger er koret, hvor nuværende og tidligere studerende mødes den sidste mandag i måneden. Koret medvirker også ved koncerterne

Korprøverne foregår i Aa Kirke kl. 17.00 - 19.00 på følgende mandage: 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 29/1, 26/2, 18/3, 22/4, 27/5.


Uddannelsesmuligheder 
Mange studerende på Bornholm går på én af basislinjerne, enten med orgel eller sang. 
Al undervisning på basislinjerne foregår på Bornholm og forestås primært af lokale undervisere.

Enkelte studerende kommer videre til eksamenslinjerne, her må man dog regne med at tage visse fag i Roskilde. 

Flere af de studerende har allerede ansættelse i folkekirken, og de har derfor mulighed for at blive optaget på den eksamensfri linje, ligesom der er mulighed for at modtage efteruddannelse både i sang og orgel.

Sidste frist for tilmelding til optagelsesprøver til alle uddannelser er 1. marts. Læs evt. mere her.

Afdelingsleder for Bornholmsafdelingen er Anne-Katrine Kirst, som træffes på akk@km.dk eller 2034 5504 

 

Økonomisk styring og anden administration foregår i Roskilde i samdrift med Sjællands Kirkemusikskoles øvrige administration.