Fortsæt til hovedindholdet
Råd og udvalg
De studerendes råd

De studerendes råd (DSR)

De studerendes Råds formål er at formidle kontakten mellem de studerende og skolens lærerråd, ledelse og bestyrelse. De studerendes Råd ser det som sin væsentligste opgave at varetage de studerendes interesser i konkrete situationer, men rådet arbejder samtidig på at bevare og videreudvikle et godt læringsmiljø og socialt netværk på skolen.

Rådet arbejder således for at skolens studerende kan finde sammen og øve sig, hjælpe hinanden med eksempelvis hørelære eller spille musik sammen. Dette arbejde prioriteres særligt højt, da undervisningsformen med de mange sololektioner, små hold og spredt undervisning kan betyde, at en tættere kontakt mellem de studerende skal hjælpes på vej.

DSR afholder en velkomstaften sammen med skolen, ved skoleårets start i august måned samt i september "Godt i gang med semestret-aftenen". Derudover er de medarrangør på skolens "Åbent hus"-arrangement, sangsoiréer, julefest og sommerfest.

De studerendes råd bliver valgt for et år ad gangen ved velkomstaftenen, i september. Det består af 5-7 medlemmer, heraf 1-2 repræsentanter fra skolens afdeling i Toreby. Rådet afholder 3-4 møder om året.

Rådet består af:

  • Formand: Gemma Canu KM S d
  • Medlemmer:
  • Asger Wiingaard Forchhammer KM OK d
  • Linda Balle KM S h 
  • Laura Grinderslev Christensen KM OK d 
  • Rikke Sofie Møller KM S h
  • Asger Wiingaard Forschhammer KM OK d 
  • Rafaela Martin KM OK h
  • Sara Tornøe Tødten KM S d 
  • Clara Wilstrup-Nielsen KM OK d

DSR kan kontaktes gennem formanden, hvis du har spørgsmål, gode ideer eller andet