Fortsæt til hovedindholdet
Om Sjællands Kirkemusikskole
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Skolens bestyrelse fastlægger rammerne for skolens drift i samarbejde med skolens ledelse. Bestyrelsen er således en aktiv medspiller omkring såvel skolens økonomi som undervisningstilbud. 

Bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole holder møde tre gange årligt, i marts og august og november.

Medlemmerne er udpeget for en 4-årig periode, 2019-2023.

Bekendtgørelsen om folkekirkens kirkemusikskoler kan ses her

Bestyrelsens medlemmer:

 • Formand, Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster stift 
  - udpeget af Kirkeministeriet.
 • Næstformand, Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, København stift 
  - udpeget af Kirkeministeriet
 • Organist og professor Sven-Ingvart Mikkelsen, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
  - udpeget af rektorerne for De danske Musikkonservatorier
 • Sanger David Danholt- udpeget af Dansk Kirkemusikerforening
 • Psykoterapeut Doris Krarup Mogensen
  - udpeget af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
 • organist Susanne Krog Thesbjerg
  - udpeget af Dansk Organist og Kantorforening
 • Organist Ingrid Bartholin Gramstrup
  - udpeget af Organistforeningen1.
 • Tidligere folketingsmedlem og minister Bertel Haarder, udpeget af Kirkeministeriet
 • Uddannelsesleder FUV, Ulla Morre Bidstrup - udpeget af Kirkeministeriet

På bestyrelsens møder deltager desuden:

 • Rektor Charlotte Muus Mogensen
 • Administrator Vivian Hvass Eriksson, som referent for bestyrelsen, 

- og med observatørstatus:

 • Medlem af lærerrådet Bente Hogrefe Nielsen
 • Formand for De studerendes Råd Linda Nekanta Balle