Om Sjællands Kirkemusikskole
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Skolens bestyrelse fastlægger rammerne for skolens drift i samarbejde med skolens ledelse. Bestyrelsen er således en aktiv medspiller omkring såvel skolens økonomi som undervisningstilbud. 

Bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole holder møde tre gange årligt, i marts og august og november.

Medlemmerne er udpeget for en 4-årig periode, 2019-2023.

Bekendtgørelsen om folkekirkens kirkemusikskoler kan ses her

Bestyrelsens medlemmer:

 • Formand, Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde stift 
  - udpeget af Kirkeministeriet
 • Næstformand, Stiftskontorchef Helle Ostenfeld, København stift 
  - udpeget af Kirkeministeriet
 • Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster stift 
  - udpeget af Kirkeministeriet.
 • Organist og studielektor Sven-Ingvart Mikkelsen, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
  - udpeget af rektorerne for De danske Musikkonservatorier
 • Korleder, kirkesanger Alex Bach Andersen, 
  - udpeget af Dansk Kirkemusikerforening
 • Sygeplejerske Karen Marie la Cour
  - udpeget af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
 • Organist Philip Schmidt-Madsen
  - udpeget af Dansk Organist og Kantorforening
 • Organist Kenn Therkelsen
  - udpeget af Organistforeningen
 • Musikskoleleder, Roskilde musikskole Tom Henriques, udpeget af Kirkeministeriet

På bestyrelsens møder deltager desuden:

 • Rektor Ole Brinth
 • Administrator, som referent for bestyrelsen, Vivian Hvass Eriksson

- og med observatørstatus:

 • Medlem af lærerrådet Jens Ramsing
 • Formand for De studerendes Råd vacant