Fortsæt til hovedindholdet

Liturgisk Forum

Styregruppen for 

Liturgisk Forum etableres som led i biskoppernes liturgiske indsats, der bl.a. også omfatter en p.t. arbejdende dåbskommission. Liturgisk Forum er organisatorisk indlejret i FUV og forankret i et samarbejde mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og Kirkemusikskolerne. Arbejdet er finansieret af en bevilling fra Fællesfonden. Bevillingen dækker en 6-årig projektperiode med to årsværk.

Projektmedarbejder Liturgisk Forum (fuldtid)

Vil du være med til at opbygge og udvikle Liturgisk Forum til gavn for gudstjenestelivet bredt i folkekirken? Er du teolog eller kirkemusiker? Har du solid indsigt i liturgiske problemstillinger og erfaring med liturgisk udviklingsarbejde? Har du erfaring med at yde faglig sparring og med koordinerende funktioner i netværk og arbejdsgrupper?

 

Er du samtidig en åben, nysgerrig og samlende person med høj faglighed, sans for folkeligt engagement og med evne til at inspirere, begejstre og styrke den fælles samtale om liturgi i folkekirken – så er det måske dig, der skal være med til at løfte opgaven med Liturgisk Forum?

 

Om stillingen

Formålet med Liturgisk Forum er at styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken. Liturgisk Forum etableres for en 6-årig periode som følge af en bevilling fra Fællesfonden.

Der er knyttet to årsværk til Liturgisk Forum, forventeligt en fuldtidsansættelse og to deltidsansættelser. Øvrige ansættelser i Liturgisk Forum forventes i efteråret 2024.

Liturgisk Forum er forankret i et samarbejde mellem kirkemusikskolerne og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som er ansættelsesmyndighed. En faglig styregruppe har til opgave strategisk at prioritere opgaverne i Liturgisk Forum.

 

Arbejdsopgaver i Liturgisk Forum

 • Styrkelse af teologisk og kirkemusikalsk samarbejde om liturgi til inspiration for folkekirken bredt
 • Etablering af kontakt og netværk til samarbejdspartnere, bl.a. i provstier og stifter
 • Kortlægning af liturgisk udviklingsarbejde i folkekirken og kvalificering af folkekirkens liturgiske arbejde
 • Udarbejdelse af vejledninger til kvalificering af gudstjenesters indhold og form
 • Planlægning og afvikling af årlig gudstjenestekonference
 • Kursus- og temadage for præster, kirkemusikere, medarbejdere og menighedsråd
 • Udvikling af formater og platforme til videndeling og styrkelse af samtalen om liturgi

 

Kommissoriet for Liturgisk Forum kan læses på FUV’s hjemmeside: https://rb.gy/s4jkuc

 

Vi forventer, at vores kommende liturgiske medarbejder har

 • stærk liturgisk faglighed, relevant uddannelse (teologisk eller kirkemusikalsk), gerne suppleret med uddannelse ud over kandidatniveau
 • solidt kendskab til folkekirken, den evangelisk lutherske tradition og erfaring med liturgisk arbejde, herunder udviklingsarbejde
 • evne til at inspirere til og kvalificere arbejdet med gudstjenester bredt i folkekirken
 • sans for samarbejde og evne til at indgå i et fagligt, kollegialt fællesskab præget af stort engagement
 • evne til at arbejde selvstændigt og struktureret og med sans for fællesskab og retning
 • fleksibilitet i forhold til rejseaktivitet og arbejde weekend og aften

 

Den fuldtidsansatte medarbejder i Liturgisk Forum forventes at varetage en koordinerende funktion i teamet. Der er ikke knyttet ledelsesansvar til stillingen.

 

Vi tilbyder en spændende og meningsfuld stilling med et bredt, fagligt indhold, stort selvstændigt ansvar, mange kontakter og gode kolleger og en arbejdsplads, hvor du kommer til at indgå i et travlt, velfungerende og fagligt stærkt miljø i FUV.   

 

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. september 2024 eller snarest derefter.

Ansættelsessted: En af FUV’s lokaliteter, i Aarhus, København eller Løgumkloster. Der må påregnes nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Der er tale om en tidsbegrænset fuldtidsstilling, i udgangspunkt for fire år med mulighed for forlængelse til projektperiodens ophør. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsessamtale afholdes 8. august 2024 i København, evt. 2. samtale den 14. august 2024 i Løgumkloster.

 

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 28. juli 2024. Ansøgningen vedlægges dokumentation for faglige kvalifikationer, CV samt øvrig relevant dokumentation.

For yderligere oplysninger, kontakt rektor Birgitte Stoklund Larsen: mail: bsl@km.dk / tlf. 29420521.

Ansøgningen stiles til rektor Birgitte Stoklund Larsen og sendes vedlagt bilag til jobfuv@km.dk med emnefeltet: ’projektmedarbejder Liturgisk Forum'.

 

FUV ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Den faglige styregruppe består af:

Fødte medlemmer:

Charlotte Muus Mogensen, rektor for Sjællands Kirkemusikskole (formand)

Birgitte Stoklund Larsen, rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (næstformand)

 

Medlemmer udpeget efter indstilling fra organisationer:

Johannes Konstantin Neergaard, cand. mag. spillehusleder, Silkeborg. Indstillet af FKOF

Grete Bækgaard Thomsen, formand for Lomborg-Rom menighedsråd. Indstillet af Landsforeningen af Menighedsråd.

Karsten Gyldendorf, organist ved Herlufsholm Kirke. Indstillet af DOKS, Dansk Kirkemusikerforening og Organistforeningen.

Ane Ørgaard Bramstoft, sognepræst i Vor Frue, Århus. Indstillet af Præsteforeningen, Provsteforeningen og biskopperne.

 

Liturgiske fagpersoner udpeget af Kirkemusikskolerne og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Martin Hornstrup, udpeget af KMS, organist i Gellerup Kirke,

Lena Kjems, udpeget af FUV, lektor Pastoralseminarieuddannelsen i København

Den faglige styregruppe for Liturgisk Forum har holdt sit første møde, hvor alle medlemmer af styregruppen var til stede og drøftede rammerne for Liturgisk Forum, hvis formål er at styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken.