Fortsæt til hovedindholdet
Projekter og samarbejde
Kirkemusikerens pædagogiske kompetencer

Kirkemusikerens pædagogiske kompetencer

Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse og daværende rektor, Tine Fenger Thomsen, satte i 2020 fokus på kirkemusikerens pædagogiske jobfunktioner og satte sig for at undersøge, hvilke kompetencer der knytter sig til udførelsen af disse mange funktioner. På denne baggrund nedsatte Vestervig Kirkemusikskole primo 2020 en tænketank, bestående af personer med mangeårig erfaring fra pædagogisk praksis og gudstjenestepraksis i folkekirken.

Du kan fordybe dig i Tænketankens endelige rapport.