Fortsæt til hovedindholdet
Projekter og samarbejde
Børn-unge-orgel

Børn-unge-orgel

Kirkemusikskolerne har gennem en årrække arbejdet med orgelundervisning af børn og unge.
På kirkemusikskolerne ser vi undervisningen af børn og unge som et meget vigtigt arbejdsområde.

På kirkemusikskolerne ser vi det som en meget spændende og glædelig udvikling, at orglet nu i højere grad end tidligere er blevet et instrument, som også de helt unge og børn undervises i.

Gennem undervisningen af børn og unge i orgel kan man være med til at sikre en fortsat god og stabil rekruttering til de kirkemusikalske uddannelser.

Kirkemusikskolerne er i tæt samarbejde med musikskoler og kulturskoler over hele landet samt med ”Orgelklubben” (Se også orgelklubbens hjemmeside). 

Der kan læses mere om aktuelle initiativer på hver skoles hjemmeside.