Fortsæt til hovedindholdet
Om Kirkemusikskolerne
Bekendtgørelse

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse vedr. Folkekirkens Kirkemusikskoler

Mission, vision og strategi

Kirkemusikskolerne udarbejdede i løbet af 2017 - med afsæt i de syv pejlemærker for folkekirken - en langsigtet fælles vision og strategi for skolerne og deres bidrag til kirkemusikkens placering i fremtidens folkekirke. Formålet med arbejdet var at etablere en fælles målsætning for, hvad kirkemusikere skal kunne i forhold til folkekirkens behov.

Her kan du se resultatet fra arbejdet.

Mission

Folkekirkens Kirkemusikskoler uddanner kirkemusikere med det primære formål at understøtte salmesang og andre musikalske led i folkekirkens gudstjenester. Kirkemusikskolerne medvirker til oplysning og udvikling af kirkemusikken med udgangspunkt i tradition og blik for fornyelse.  

Vision

Folkekirkens kirkemusikskoler vil uddanne og efteruddanne kompetente kirkemusikere, der besidder et godt håndværk som grundlag for at understøtte især gudstjenestens liturgi og salmesang. Kirkemusikeren skal være i besiddelse af kompetencer inden for formidling og samarbejde i sit virke for kirkemusikken. Kirkemusikeren skal med forståelse for musikalsk og kulturel mangfoldighed medvirke til et gensidigt inspirerende samspil mellem kirke og samfund. Kirkemusikskolerne vil skabe gode kår for kirkemusikken og synliggøre dens plads i det almene musikliv.  

Kirkemusikskolernes fælles vision og strategi 2017