om Løgumkloster Kirkemusikskole
Støttekreds

Støttekreds

Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har til formål at støtte skolens virksomhed på forskellig vis.

Støttekredsen kan bidrage til anskaffelser og aktiviteter, som skolen ellers vanskeligt kunne finde midler til. Den støtter desuden efter ansøgning studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Endelig støttes arbejdet i De Studerendes Råd. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen.

Medlemskab af støttekredsen kan tegnes af:

  • Personlige medlemmer: kr. 150,- årligt
  • Pensionister samt ansatte og studerende ved Løgumkloster Kirkemusikskole: kr. 75,- årligt
     
  • Menighedsråd, foreninger, familier m.v.: kr. 250,- årligt


Medlemmerne modtager kirkemusikskolens årsskrift. Alle medlemmer er velkomne ved skolens arrangementer.

Bestyrelsen består pr. 1.1. 2019 af: