Fortsæt til hovedindholdet
Om Løgumkloster Kirkemusikskole
Bestyrelsen

Bestyrelsen

 • Formand: Biskop Elof Westergaard, Ribe stift (udpeget af kirkeministeren)
 • Næstfmd. rektor Claus Skjold Larsen (udpeget af Musikkonservatorierne)
 • Stiftskontorchef Lars Christian Kjærgaard (udpeget af kirkeministeren som repræsentant for Kirkeministeriet)
 • Doris Krarup Mogensen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd)
 • Organist Anders Gaden (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund)
 • Organist Ingrid Bartholin Gramstrup (udpeget af Organistforeningen)
 • Kirsten Beck (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening)
 • Rektor Kristian Bennike (udpeget af kirkeministeren)
 • Lærer og Musikpædagog Bodil Dibbern (udpeget af kirkeministeren)

 

Desuden deltager:

 • Rektor Hans Chr. Hein
 • Administrator Ann Riis
 • Organist/kirkemusikskolelærer Henrik Krüger (udpeget af lærerrådet)

 

Studerende udpeget af De Studerendes Råd er vakant
 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kirkemusikskolen og lægger i samarbejde med skolens rektor rammerne for driften af skolen. Der ydes ikke vederlag for medlemskab af bestyrelsen. Bestyrelsen afholder 2-3 ordinære møder årligt.