Fortsæt til hovedindholdet
Løgumkloster Kirkemusikskole
Koncerter og arrangementer

Koncerter og arrangementer

18
dec

Elevkoncert - adgang kun for studerende

Koncerten i Odense er under planlægning. Tid og sted bliver offentliggjort, når de sidste detaljer er på plads.

Disse koncerter er interne for studerende og deres familie. Det her de studerende får mulighed for at øve sig i at stå foran publikum og at stå i det store kirkerum.

25
dec

Juleferie

12
jan

Videregående kursus i korledelse v. Søren Birch

Følgende 4 fredage afvikles kurset 29.9., 17.10., 17.11. og 12.01 i tidsrummet kl. 11 - 16

Kurset henvender sig til dirigenter som vil forbedre deres beredskab som korledere. Indholdet er direktion, formidling, tekstbehandling og metodik m.m. Det forudsættes at man har et niveau på linje med PO/KMOK-eksamen samt aktuel erfaring fra egen korleder-virksomhed.

En stor del af kursustiden vil blive brugt på direktion og musikalsk ledelse foran koret. I den forbindelse vil der blive stillet opgaver til individuel indstudering såvel som opgaver til fællesdirektion.

Repertoiret er kirkelige og verdslige, danske og udenlandske satser af forskellig sværhedsgrad.

De deltagende kursister danner sammen med indkaldte sangere øvekor på kurset.

Prisen for kurset er 2.500,- kr.

Tilmelding via vores hjemmeside.

Fristen for tilmelding er den 15. september 2023.

16
jan

Salmer og musikalsk leg for 1-3-årige v. Anne-Mette Riis

Tirsdag den 16. – torsdag 18. januar 2024

Kursusgebyret 4.850,- inkluderer kost og logi på Løgumkloster Refugium

Efter babysalmesangen er døren til kirken og salmen åbnet for mange. Derfor er det både efterspurgt og oplagt at invitere de 1-3 årige til salmer og leg i kirkens rum.

Metodik og praksis er altid afhængig af aldersgruppen og det musikalske samvær med de 1-3 årige er derfor meget anderledes end babysalmesangen.

Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for og vejledning i tilrettelæggelse af undervisningen.

Kursets indhold:

Metodik og praksis Repertoire Barnets udvikling i førskolealderen Arbejde med krop, stemme og fantasi i musikalsk flow Gudstjeneste med småbørnsfamilierSparring og refleksion

Sidste frist for tilmelding er den 2. januar 2024.

Det nærmere program for dagene bliver udsendt inden kursusstart.

Tilmelding gøres via www.kirkemusikskole.dk og vi vil gerne bede om, at der ved tilmelding under rubrikken ”Særlige hensyn”, gives samtykke eller ikke til, om tilmeldte deltagere kan se kontaktinformationer, så samkørsel kan aftales.

25
jan

Kursus: Inspirationsdag med repertoire for kirkesangere til gudstjeneste og koncert

På inspirationsdagen gennemgås en række salmer og solosange, man som kirkesanger vil kunne anvende til supplement til og afveksling med evt. kor- og orgelmusik i gudstjenesten. Enkelte stykker vil efter eget valg være mulige at fremføre solistisk eller med et kor. I gudstjenesten kan solosange f.eks. anvendes som introitus, som motet ved læsningerne eller under altergangen.

På kursusdagen vil deltagerne i fællesskab synge størstedelen af repertoiret, og Kamma Bidstrup vil fremføre de øvrige stykker.

Der vil være eksempler på et repertoire af kortere stykker fra baroktiden over 1800-tallet og frem til nye sange og salmer fra de seneste år.

Repertoiret til kurset vil være nyt i forhold til tidligere afviklede repertoirekurser for kirkesangere.

Om underviserne:

Kamma Bidstrup er uddannet klassisk sanger fra det jyske musikkonservatorium med tilvalgsfag i korledelse. Underviser i sang, taleteknik, stemme- og kortræning på Løgumklosters Odense-afdeling, hvor hun også er afdelingskoordinator. Hun er fast sanglærer på den jyske operas talentudviklingsprogram TalentU og for kvindekoret EVE. Er aktiv udøvende sanger hovedsageligt indenfor kirke- og liedrepertoiret og ofte brugt i større oratorier og passioner som alt.

Hans Chr. Hein er uddannet organist fra Det jyske Musikkonservatorium og har virket i folkekirken siden 1976. Han har fra 1984 været tilknyttet Løgumkloster Kirkemusikskole som lærer og fra 2009 som rektor Udover koncertvirksomhed har han været instruktør på kurser i orgelspil og korledelse samt foredragsholder og skribent om musik- og salmehistoriske emner.

Kursuspris: Kr. 600,- der dækker undervisningen, Kaffe/kage samt frokost på Løgumkloster Refugium .

Spørgsmål og yderligere information kan rettes til Løgumkloster Kirkemusikskole på LKMS@km.dk eller tlf. 74 74 40 70.

Frist for tilmelding: Torsdag, d. 18. januar 2024. Link: TILMELDING

29
jan

Åbent hus for tilmeldte

Overvær enkelte lektioner på en linje, du er interesseret i, så du kan få en fornemmelse af undervisningen og det efterfølgende virke som kirkemusiker.

Denne dag kan du efter tilmelding deltage i følgende afdelinger:

Odense på Dalum LandbrugsskoleHorsens i sognehuset tilknyttet Vor Frelser Kirke.Sognehuset ved Tarm Kirke

Tilmelding til skolens kontor via lkms@km.dk eller tlf. 7474 4070 er nødvendig, så vi har mulighed for, at planlægge den optimale dag for dig med et personligt skema.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Åbent hus arrangeres i uge 5 og 6 i vores afdelinger i Løgumkloster, Tarm, Odense og Horsens. Tirsdag den 6. februar kl. 19.30 har vi en orienterings aften kl. 19.00 i Løgumkloster, hvor vi viser skolen frem og fortæller om de forskellige uddannelser.

Der kan ansøges til vores uddannelser frem til 1 marts. Hold øje med Facebook og vores hjemmeside/Løgumkloster/aktuelt hvor vi informerer om optagelsesprøverne.

30
jan

Åbent hus

Overvær enkelte lektioner på en linje, du er interesseret i, så du kan få en fornemmelse af undervisningen og det efterfølgende virke som kirkemusiker.

Denne dag kan du efter tilmelding deltage i undervisningen på kirkemusikskolen i Løgumkloster

Tilmelding til skolens kontor via lkms@km.dk eller tlf. 7474 4070 er nødvendig, så vi har mulighed for, at planlægge den optimale dag for dig med et personligt skema.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Åbent hus arrangeres i uge 5 og 6 i vores afdelinger i Løgumkloster, Tarm, Odense og Horsens. Tirsdag den 6. februar kl. 19.30 har vi en orienterings aften kl. 19.00 i Løgumkloster, hvor vi viser skolen frem og fortæller om de forskellige uddannelser.

Der kan ansøges til vores uddannelser frem til 1 marts. Hold øje med Facebook og vores hjemmeside/Løgumkloster/aktuelt hvor vi informerer om optagelsesprøverne.

05
feb

Åbent hus

Overvær enkelte lektioner på en linje, du er interesseret i, så du kan få en fornemmelse af undervisningen og det efterfølgende virke som kirkemusiker.

Denne dag kan du efter tilmelding deltage i følgende afdelinger:

Odense på Dalum LandbrugsskoleHorsens i sognehuset tilknyttet Vor Frelser Kirke.

Tilmelding til skolens kontor via lkms@km.dk eller tlf. 7474 4070 er nødvendig, så vi har mulighed for, at planlægge den optimale dag for dig med et personligt skema.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Åbent hus arrangeres i uge 5 og 6 i vores afdelinger i Løgumkloster, Tarm, Odense og Horsens. Tirsdag den 6. februar kl. 19.30 har vi en orienterings aften kl. 19.00 i Løgumkloster, hvor vi viser skolen frem og fortæller om de forskellige uddannelser.

Der kan ansøges til vores uddannelser frem til 1 marts. Hold øje med Facebook og vores hjemmeside/Løgumkloster/aktuelt hvor vi informerer om optagelsesprøverne.

05
feb

Orienteringsmøde online for sangere

I dette online-orienteringsmøde er temaet de kirkemusikalske uddannelser:

Kirkemusiker – Sang (eksamenslinje)Kirkemusiker - Sang og Korledelse (eksamenslinje)Basislinje i sang (ingen eksamen)

Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs til fag, optagelsesprøver, betaling osv..

Deltag på din computer, mobilapp eller rumenhed Klik her for at deltage i mødet

Download Teams | Deltag på internettet

Vi glæder os til at se dig.

06
feb

Åbent Hus

Overvær enkelte lektioner på en linje, du er interesseret i, så du kan få en fornemmelse af undervisningen og det efterfølgende virke som kirkemusiker.

Denne dag kan du efter tilmelding deltage i undervisningen på kirkemusikskolen i Løgumkloster

Tilmelding til skolens kontor via lkms@km.dk eller tlf. 7474 4070 er nødvendig, så vi har mulighed for, at planlægge den optimale dag for dig med et personligt skema.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Åbent hus arrangeres i uge 5 og 6 i vores afdelinger i Løgumkloster, Tarm, Odense og Horsens. Tirsdag den 6. februar kl. 19.30 har vi en orienterings aften kl. 19.00 i Løgumkloster, hvor vi viser skolen frem og fortæller om de forskellige uddannelser.

Der kan ansøges til vores uddannelser frem til 1 marts. Hold øje med Facebook og vores hjemmeside/Løgumkloster/aktuelt hvor vi informerer om optagelsesprøverne.

07
feb

Åbent hus

Overvær enkelte lektioner på en linje, du er interesseret i, så du kan få en fornemmelse af undervisningen og det efterfølgende virke som kirkemusiker.

Denne dag kan du efter tilmelding deltage i undervisningen på kirkemusikskolen i Løgumkloster

Tilmelding til skolens kontor via lkms@km.dk eller tlf. 7474 4070 er nødvendig, så vi har mulighed for, at planlægge den optimale dag for dig med et personligt skema.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Åbent hus arrangeres i uge 5 og 6 i vores afdelinger i Løgumkloster, Tarm, Odense og Horsens. Tirsdag den 6. februar kl. 19.30 har vi en orienterings aften kl. 19.00 i Løgumkloster, hvor vi viser skolen frem og fortæller om de forskellige uddannelser.

Der kan ansøges til vores uddannelser frem til 1 marts. Hold øje med Facebook og vores hjemmeside/Løgumkloster/aktuelt hvor vi informerer om optagelsesprøverne.

07
feb

Orienteringsmøde online for organister og klokkenister

I dette online-orienteringsmøde er temaet de kirkemusikalske uddannelser:

Kirkemusiker - Orgel og Korledelse (eksamenslinje)Basislinje i orgel (ingen eksamen)Klokkenister

Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs til fag, optagelsesprøver, betaling osv.

Deltag på din computer, mobilapp eller rumenhed Klik her for at deltage i mødet

Download Teams | Deltag på internettet

Vi glæder os til at se dig!

07
feb

Orienterings aften - kom og se og hør om skolen og vores uddannelser

Denne aften byder rektor Hans Chr. Hein jer velkommen til en rundvisning på skolen samt en orientering om vores forskellige uddannelser til kirkemusiker.

Denne aften vil sangpædagog Thomas Krogh også være tilstede, og vil kunne svare på spørgsmål vedr. linjerne til kirkesanger. Hans Chr. Hein underviser blandt andet også i orgel, og vil derfor kunne svare på spørgsmål vedr. orgellinjerne.

For mere information om aftenen eller uddannelsen ring gerne på 7474 4070.

Vi glæder os til at se dig!

12
feb

Vinterferie - skolen holder lukket

01
mar

Frist for ansøgning om støtte - kun for elever ved Løgumkloster Kirkemusikskole

Støttekredsen støtter efter ansøgning fra studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen samt giver støtte til større arrangementer afholdt af skolen.

Læs mere om vores støttekreds HER

Vis flere