Løgumkloster Kirkemusikskole
Koncerter og arrangementer

Nedlukning af Danmark frem til 7. februar får den konsekvens, at vi aflyser vores åbent hus arrangementer i år. Kontakt i stedet Løgumkloster Kirkemusikskole for telefonisk og/eller netbaseret information og rådgivning om valg af uddannelseslinje samt praktiske råd vedr. selve optagelsesprøven. 
 Løgumkloster Kirkemusikskole: lkms@km.dk eller ring på 7474 4070.
 
Optagelsesprøverne forventes afholdt torsdage, fredage og lørdage i april 2021

Koncerter og arrangementer

12
feb

Kursus: Final 1 - for begyndere

Kurset giver en indføring i at arbejde med nodeskrivningsprogrammet Finale. Indholdet i Finale 1 vil være: Opsætning af et nodedokument, programmets forskellige funktioner, indtastning af enkle satser for kor, orgel/ klaver og sangstemme med orgel/klaver-ledsagelse. Kursisten er efter endt kursus fortrolig med at anvende nodeskrivningsprogrammet Finale og kan bruge de grundlæggende funktioner i det daglige arbejde med sang-, kor- eller orgelsatser. Efteruddannelsen Indplaceres på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring – (kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen) Se kursusbeskrivelsen ved at trykke HER

15
feb

Skolen holder vinterferie

26
feb

Kursus: Finale 2, Kurset er for øvede og fortsættere af Finale 1

Kurset henvender sig til organister, kirkesangere m.fl., som har gennemført Finale 1 eller som i forvejen har grundlæggende erfaringer med at arbejde i Finale. Indholdet i Finale 2 vil være: Indtastning af satser for kor, orgel/klaver og sangstemme med orgel/klaver-ledsagelse. Der vil være særligt fokus på indtastning af sangtekst og indsætning af dynamiske og øvrige informationer i nodedokumentet. Kursisten er efter endt kursus sikker i, at anvende nodeskrivningsprogrammet Finale og kan bruge de grundlæggende funktioner i det daglige arbejde med sang-, kor- eller orgelsatser. Den enkelte kursist skal medbringe egen bærbar og angive ved tilmelding om det en PC eller Mac. Se hele kursusbeskrivelsen ved at trykke HER

01
mar

Frist for ansøgning om støtte - kun for elever ved Løgumkloster Kirkemusikskole

Støttekredsen støtter efter ansøgning fra studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen samt giver støtte til større arrangementer afholdt af skolen. Læs mere om vores støttekreds HER

12
mar

Kursusdag: Gudstjenesterepertoire for organister udskudt fra den 15. januar

Inspirationsdag omkring gudstjenesterepertoire for organister. Kursusdagen vil især fokusere på lettere værker til anvendelse som præludier og postludier samt under altergangen. Der vil være musik fra forskellige tidsepoker fra renæssance til nutid. Hovedvægten vil være på de ”almindelige” søndage og i mindre grad på højtidsdagene. Der vil på kursusdagen blive gennemgået ca. 50 kortere orgelstykker og udleveret nodemateriale til disse stykker. Repertoiret er nyt i forhold til lignende kurser i de seneste 10 år. Find hele beskrivelsen ved at trykke HER Tilmelding gøres her på hjemmesiden HER

12
mar

Kursus: Videregående kursus i korledelse.

Kurset henvender sig til dirigenter som vil forbedre deres beredskab som korledere. Indholdet er direktion, formidling, tekstbehandling og metodik m.m. Det forudsættes at man har et niveau på linje med PO-eksamen samt aktuel erfaring fra egen korleder-virksomhed. En stor del af kursustiden vil blive brugt på direktion og musikalsk ledelse foran koret. I den forbindelse vil der blive stillet opgaver til individuel indstudering såvel som opgaver til fællesdirektion. Repertoiret er kirkelige og verdslige, danske og udenlandske satser af forskellig sværhedsgrad. Kurset afvikles følgende fredage i tidsrummet 11.00 – 16.00: · 12. marts · 26. marts · 16. april · 28. maj Se hele kursusbeskrivelsen ved at trykke HER tilmelding foregår her på hjemmesiden HER. Tilmeldingsfristen er 22. februar.

26
mar

Kursus: Ideer til solosange ved gudstjenester

På inspirationsdagen fremlægges en række eksempler på solosange, man som kirkesanger kunne anvende til supplement og afveksling med evt. kor- og orgelmusik i gudstjenesten. Der vil være eksempler på et repertoire af kortere stykker fra baroktiden til i dag. Disse solosange kan f.eks. tænkes anvendt som introitus, motet ved læsningerne eller under altergangen. Thomas Krogh vil fremføre en række af sangene, og deltagerne vil i fællesskab også have lejlighed til at synge noget af repertoiret. Se hele kursusbeskrivelsen ved at trykke HER

09
apr

Kursus: Lær at optræde under pres v. Ulla Munch

Alle musikere kan opleve nervøsitet og uro. En smule nervøsitet gør dig klar til at yde dit bedste. Men får du ikke styr på nervøsiteten, kan nervøsiteten med tiden blive en stor belastning, som forhindrer dig i at spille/synge frit. At arbejde med mentaltræning er således en vigtig del af en musikers hverdag. Lær at optræde under pres er et kursus, der giver dig konkrete redskaber til at styrke din præstation samt skabe ro og overblik. Med kursets teknikker lærer du, hvordan du på trods nervøsitet kan få ro til at vise, hvad du kan! Se hele kursusbeskrivelsen ved at trykke HER. Tilmelding her på hjemmesiden under menupunktet kurser.

26
apr

Elevkoncert i Horsens

01
okt

Frist for ansøgning om støtte - kun for elever ved Løgumkloster Kirkemusikskole

Støttekredsen støtter efter ansøgning fra studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen samt giver støtte til større arrangementer afholdt af skolen. Læs mere om vores støttekreds HER

01
mar

Frist for ansøgning om støtte - kun for elever ved Løgumkloster Kirkemusikskole

Støttekredsen støtter efter ansøgning fra studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen samt giver støtte til større arrangementer afholdt af skolen. Læs mere om vores støttekreds HER

01
okt

Frist for ansøgning om støtte - kun for elever ved Løgumkloster Kirkemusikskole

Støttekredsen støtter efter ansøgning fra studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen samt giver støtte til større arrangementer afholdt af skolen. Læs mere om vores støttekreds HER