Løgumkloster Kirkemusikskole
Koncerter og arrangementer

Koncerter og arrangementer

30
sep

Inspirationsdag: Orgelrepertoire til gudstjenesten v. Hans Chr. Hein

Kursusdagen vil fokusere på dansk orgelmusik, herunder ikke mindst orgelkoraler til gudstjenestebrug. Der vil blive gennemgået en række kortere, gudstjenesteegnede stykker som inspiration til det daglige arbejde, og blive udleveret nodemateriale til ca. 50 kortere stykker.

Program for dagen:

kl. 10 Velkomst

kl. 10.10-11.50 Undervisning

kl. 12.-13 Frokost på Løgumkloster Refugium

kl. 13- 15 Undervisning

kl. 15-15.15 Kaffe og kage

kl. 15.15-16 Undervisning

Kursusprisen 500,- kr. inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt kaffe/kage.

01
okt

Frist for ansøgning om støtte - kun for elever ved Løgumkloster Kirkemusikskole

Støttekredsen støtter efter ansøgning fra studerende, der har vanskeligt ved at finde midler til de udgifter, der er forbundet med at gå på skolen. Støttekredsen uddeler hvert år efter indstilling fra skolens lærere et antal årsgaver til studerende på skolen samt giver støtte til større arrangementer afholdt af skolen.

Læs mere om vores støttekreds HER

07
okt

Korweekend v. Søren Birch

Der indstuderes og opføres følgende værker:

Francesco Durante Magnificat

(1684 – 1755)

Søren Birch Salme 30 (uropførelse)

(f. 1955)

Medvirkende ved opførelsen er:

Solist Thomas Krogh, baryton

Strygekvartet fra Sønderjyllands Symfoniorkester

Dirigent Søren Birch

Koret af studerende ved kirkemusikskolen samt evt. andre interesserede.

Værket opføres ved en koncert i Løgumkloster Kirke lørdag d. 8.10. kl. 16.

Der afholdes en forprøve fredag, d. 23. september kl. 16.15-21 på Løgumkloster Kirkemusikskole, hvor alle, der har mulighed, bør komme. Forprøven giver det bedste afsæt til at arbejde mere i dybden med musikken, når vi mødes fredag, d. 7.10.

Pris for deltagelse er kr. 100,-, der dækker kornoder samt kaffe/kage ved prøverne.

Tilmelding via vores hjemmeside www.kirkemusikskole.dk

Fristen for tilmelding er den 12. september.

Efter tilmelding aftales bestilling af måltider i forbindelse med prøverne, hvis det ønskes. Der er desuden mulighed for at aftale overnatning d. 7.-8. okt., hvis det ønskes.

13
okt

Kursus: Fra fællessang til flerstemmigt kor v. Erik Sommer

Kurset er et inspirationskursus og omhandler arbejdet med og eksempler fra det helt enkle unisone sang med en ’gratis overstemme’, til lettere flerstemmig sang og til det mere raffinerede satsarbejde. Med ca. 20 forskellige korsatser kommer vi igennem forskellige genrer, sværhedsgrader, sange for børn og voksne, årstiderne og satser til de fleste kirkehøjtider. - Virkelighedens korarbejde udfordrer os ofte i retning af ’det muliges kunst’! Hvad har vi at gøre med i koret, og hvor svært kan og må det være? Og ofte er det enkle det sværeste -! Der vil blive gennemgået satseksempler til det mangfoldige og spændende arbejde med både børne- og voksenkor.

I løbet af kurset vil vi give ideer til de vigtige spørgsmål som:

• Hvordan kommer vi fra fællessang til flerstemmig sang?

• Hvordan får jeg mest muligt ud af de forhåndenværende stemmer?

• Hvordan finder jeg relevant og spændende materiale til koret?

• Hvordan kan jeg tilpasse korsatsen?

Ny inspiration og ideer afprøves på kurset.

24
okt

Bestyrelsesmøde i Støttekredsen

01
nov

Foredrag: Händel - opera eller oratorium v. Hans Chr. Hein

07
nov

Bestyrelsesmøde

11
nov

Orgelekskursion til barokorgler i Groningen-området v. Kristina Lumholdt og Hans Chr. Hein

Groninger Land på den hollandske side af grænsen til Tyskland er rigt på instrumenter fra den nordtyske baroks førende orgelbygger, Arp Schnitger (1648-1719).

Med udgangspunkt i Groningen arrangerer kirkemusikskolen for 4. gang en orgelekskursion, hvori indgår en række af Schnitgers markante orgler med besøg i en række kirker i Groningenområdet og det østfrisiske område. På vejen til Holland aflægges besøg ved det velbevarede orgel i Grasberg ved Bremen. Et par af Arp Schnitgers fine, mindre instrumenter findes i Uithuizen og i Nordbrook. Der indgår tillige besøg ved et par af de store orgler i Groningen, der har undergået adskillige ændringer i tidens løb.

Program:

Fredag, d. 20.3.

Der køres i privatbiler fra samkørselsplads ved Padborg midt på formiddagen.

Eftermiddag: Demonstration af Arp Schnitger-orglet i Grasberg (1694)

Ankomst og indkvartering på hotel i Groningen o. kl. 19

Derefter middag.

Lørdag, d. 21.3.

Demonstration af Arp Schnitger-orglerne i Uithuizen (1701) og Nordbrook (1696) Frokost

Demonstration af Schnitger-orglerne i Groningen: Aa-kerk (1702) og Martinikerk (1692).

Middag

Søndag, d. 22.3.

Morgengudstjeneste i Groningen - Frokost og hjemtur.

Kursusledelse: Organist Kristian Lumholdt, Hillerød og rektor Hans Christian Hein

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Pris: Deltagelse: kr. 800,-

Dertil kommer udgift til samkørsel i privatbiler samt udgifter til overnatning og måltider, som afholdes af den enkelte deltager. (Kirkemusikskolen reserverer værelser til 2 nætter på hotel i Groningen.)

21
nov

Elevkoncert i Horsens

Denne koncert er kun for studerende og lærere.

25
nov

Generalforsamling i Støttekredsen

02
dec

Adventsstævne

En festlig og hyggelig eftermiddag med elevkoncert i Løgumkloster Kirke og afsluttes med festmiddag på Løgumkloster Centralhotel.

Program følger.

19
dec

Elevkoncert

Denne koncert er kun for studerende og lærere

19
jan

Kursus: Solosange og -salmer i gudstjenesten - inspirationsdag for kirkesangere

På inspirationsdagen fremlægges en række eksempler på solosange, man som kirkesanger kunne anvende til supplement og afveksling med evt. kor- og orgelmusik i gudstjenesten. Der vil være eksempler på et repertoire af kortere stykker fra baroktiden til i dag. Disse solosange kan f.eks. tænkes anvendt som introitus, motet ved læsningerne eller under altergangen.

Kamma Bidstrup vil fremføre en række af sangene, og deltagerne vil i fællesskab også have lejlighed til at synge noget af repertoiret. Hans Chr. Hein akkompagnerer.

Pris: kr. 500,- Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt kaffe og kage.

Tilmelding via www.kirkemusikskole.dk og tilmeldingsfristen er den 21. dec. 2022

27
jan

Kursus: Klaverledsagelse i mange stilarter v. Bjørn Elkjer

Kursusdage: 4 fredage: 27. jan., 24. feb., 17. marts og 14. april i tidsrummet kl 10-16.

Bjørn Elkjer underviser i forskellige stilistiske tilgange til inspirerende akkompagnement til fællessang.

Der undervises i teori og praksis vedrørende becifringslære - grooves og rytmik - voicings - reharmonisering – akkompagnement - forspil

Der indgår ligeledes forskellige genrer som f.eks. latin og gospel.

Kurset henvender sig til organister og andre kirkemusikere med uddannelse fra en kirkemusikskole eller med tilsvarende forudsætninger og erfaringer. Desuden kirkelige medarbejdere, der beskæftiger sig med at akkompagnere til salmer og sange.

Pris: kr. 3.500,-

Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt kaffe og kage.

Tilmelding via kirkemusikskolens hjemmeside - senest d. 9. januar 2023. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkemusikskolen.

24
feb

Kursus: Klaverledsagelse i mange stilarter v. Bjørn Elkjer

Kursusdage: 4 fredage: 27. jan., 24. feb., 17. marts og 14. april i tidsrummet kl 10-16.

Bjørn Elkjer underviser i forskellige stilistiske tilgange til inspirerende akkompagnement til fællessang.

Der undervises i teori og praksis vedrørende becifringslære - grooves og rytmik - voicings - reharmonisering – akkompagnement - forspil

Der indgår ligeledes forskellige genrer som f.eks. latin og gospel.

Kurset henvender sig til organister og andre kirkemusikere med uddannelse fra en kirkemusikskole eller med tilsvarende forudsætninger og erfaringer. Desuden kirkelige medarbejdere, der beskæftiger sig med at akkompagnere til salmer og sange.

Pris: kr. 3.500,-

Kursusprisen inkluderer undervisning, nodemateriale, frokost på Løgumkloster Refugium samt kaffe og kage.

Tilmelding via kirkemusikskolens hjemmeside - senest d. 9. januar 2023. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkemusikskolen.

Vis flere