Fortsæt til hovedindholdet
Hverdagen på skolen
Om undervisningen

Om undervisningen


Bøger og materialer

Til undervisningen udleverer lærerne kopier og kompendier. Nogle lærere benytter e-lærings platformen kmus.dk, hvor de lægger materialer, lektier og andet til deres studerende.


A- og B-uger

Et skoleår består af 18 undervisningsgange. Går du på en af basislinjerne eller eksamenslinjerne på deltid, skal du oftest til undervisning hver 14. dag 18 gange. Se et eksempel på et skoleår HER


Lokaliteter

Undervisningen i orgel foregår i Løgumkloster hovedsageligt ved skolens orgler. I afdelingerne er det ved de nærtliggende kirker.

Undervisningen i de andre fag foregår i skolens egne og lejede lokaler. Se mere under punktet undervisningssteder.


Seminariefag

For at afhjælpe lange undervisningsdage, har Løgumkloster Kirkemusikskole valgt at undervisningen i

  • kirke- og Bibelkendskab,
  • orgelkundskab,
  • salmekundskab
  • enkelte hold i liturgik og musikforståelse,

afvikles over nogle fastlagte fredage og lørdag i løbet af efteråret og vinteren. Skema

Undervisningen er skemalagt fra skoleårets start, som er i august. Skemaet udsendes i slutningen af junimåned sammen med andre informationer relateret til undervisningen. Der er mødepligt og vi forventer, at du melder afbud til kontoret, hvis du er forhindret i at møde op.


Studieportalen, her finder du:

  • kontaktinfo på dine medstuderende
  • oversigten over dit uddannelsesforløb
  • de repertoirelister du skal lave og indsende inden 1. april
  • Evt. timer du er inviteret til at deltage i
  • genvejsknappen til programmet Notus, hvor du kan se dit skema, eksamensplaner mv.
  • Ligeledes en genvej til vores e-læringsportal kmus.dk også kaldet moddle.

Undervisningsformer

Undervisningen er fordelt mellem holdtimer og solotimer. Solotimer gives i orgel, sang, klokkespil og klaver. I de andre fag undervises i små hold, oftest 2-5 studerende med undtagelse af korledelse og korsang.


Lærerne

Vores lærere er alle uddannet ved danske eller udenlandske musikkonservatorier. De fleste har foruden undervisningen her, ansættelse som korledere, kirkesangere eller organister i folkekirken.