Løgumkloster Kirkemusikskole
Hverdagen på skolen

Hverdagen på skolen

Løgumkloster Kirkemusikskole udbyder alle kirkemusikalske uddannelser inklusive klokkenist uddannelsen.

Basislinje i orgel eller sang er af 1-2 års varighed. Læs mere om basislinje i orgel HER og basislinje i sang HER.

Uddannelserne til Kirkemusiker med Orgel og korledelse eller Sang og korledelse afsluttes med eksamen efter 2 år på fuld tid eller efter 3 år. Læs mere om Orgel og korledelse HER og Sang og korledelse HER

Kirkemusiker med Sang afsluttes med eksamen efter et år på fuld tid eller to år på deltid. Læs mere om denne uddannelse HER.

Klokkenistuddannelsen kan tages på flere niveauer. Se mere HER

Undervisningen er skemalagt fra skoleårets start, så du ved hvornår du skal komme til undervisning. Der er mødepligt og vi forventer, at du melder afbud til kontoret, hvis du er forhindret i at møde op.

Skoleåret er opdelt i A- og B-uger med 18 af hver. Som studerende modtager du typisk undervisning enten i en A- eller B-uge. Det betyder, at man som hovedregel modtager undervisning 1 dag hver 14. dag. Skemaet for din undervisning modtager du ca. 4 uger inden skolestart.

Undervisningen er normalt fordelt mellem holdtimer og solotimer. Solotimer gives i orgel, sang, klokkespil og klaver.

Løgumkloster Kirkemusikskole afvikler få fag over enkelte dage, gerne fordelt over vinteren. Derfor vil undervisning i disse fag normalt falde på nogle få fredage og lørdage.

Vores lærere er alle uddannet ved danske eller udenlandske musikkonservatorier. De fleste har foruden undervisningen her, ansættelse som korledere, kirkesangere eller organister i folkekirken.

De studerende på skolen har meget forskellige baggrunde og alder. Aldersmæssigt har skolen studerende fra ca. 20 år og opefter. Gennemsnitsalderen for vores studerende er godt 40 år. Deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund varierer; nogle er allerede ansat i folkekirken, andre i et erhverv uden for kirken, der ikke relaterer til musik eller kirke, andre tager sideløbende en anden uddannelse. Derudover har vi elever af forskellige nationaliteter. 

Hverdagen på skolens afdelinger: