Fortsæt til hovedindholdet
Færdigheder
Færdigheder for sang og korledelse

Kirkemusiker med sang og korledelse (KM SK)

Med en uddannelse som kirkemusiker med sang og korledelse er du godt rustet til at søge stilling som korleder eller kirkesanger med korlederopgaver. 

Du kan blive kirkesanger ved en landsbykirke, hvor man er enesanger, eller i en bykirke, hvor man indgår i et kor, typisk et kor med én sanger på hver stemme (solo-kvartet). 

Som kirkesanger er man ikke solist, men du er den solide ankerperson, som menigheden kan læne sig op ad og synge sammen med. Som kirkemusiker med sang har du derfor hele salmebogen med tillæg som dit repertoire.

Mens du uddanner dig på kirkemusikskolen, lærer du god vejrtrækning og støtte og arbejder med at udvikle stemmen, så den bliver tydeligere og kraftigere. Du lærer også, hvordan du undgår at overanstrenge din stemme eller slide den op, så du ikke pludselig står uden stemme, når du når til de sidste dage i påsken eller julen. 

Som korleder har du en hel palet af muligheder – du kan f.eks. oprette børnekor med korskole, lave menighedskor, eller du kan lede fællessang ved kirkens arrangementer. 

På kirkemusikskolerne fylder kirkelige fag som kirke-bibelkendskab, liturgik og salmekundskab en del, og det er fag, som vores studerende synes er interessante og derfor ofte bliver rigtig gode til. Det er afgørende at have et godt kendskab til både kirke og liturgi, når man skal ud og arbejde som kirkemusiker. Hos os hænger teori og praksis sammen, så når vi underviser i salmer, snakker vi også om menighedens respons, og om hvordan salmer synges, så de præsenterer sig bedst muligt for menigheden.  

Med en uddannelse som kirkemusiker med sang og korledelse kan du:  

  • Synge salmebogens repertoire, så menigheden trygt kan læne sig op ad din stemme
  • Passe på stemmen, så den ikke bliver overanstrengt og ødelagt
  • Lede både børne- og voksenkor

Mens du studerer på fuldtid, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte).