Fortsæt til hovedindholdet
Færdigheder
Færdigheder for orgel og korledelse

Kirkemusiker med orgel og korledelse

Med en uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse får du en kompetencegivende uddannelse, der giver mulighed for at søge stilling som organist i folkekirken.

Hos os bliver du uddannet i både orgel og korledelse, da de fleste stillinger i folkekirken indeholder begge dele. Mange kirker har børnekor, og nogle steder har man også et voksenkor, så hvis man kun kan spille orgel, eller kun kan lede et kor, står man dårligt. 

Musikalsk bliver man undervist i både orgel og klaverspil. En dygtig kirkemusiker skal både kunne spille postludium på orglet, spille klaver til en nyere salme i gudstjenesten, og kunne træde til og spille klaver f.eks. til en fællessang ved kirkekaffen. Det betyder, at uddannelsen i dag indeholder mere klaverspil end tidligere, da vi løbende tilpasser uddannelsen til de behov og krav, der er i kirken. Vores organister er normalt ikke koncert-organister, så det er orgelstykker til gudstjenester, der er i fokus på vores uddannelser. Men de dygtigste kan sagtens spille orgel-koncerter. 

På kirkemusikskolerne fylder kirkefag som kirke-bibelkendskab og salmekundskab også en del, og det er fag, som vores studerende ofte klarer sig godt i, og synes er interessante. Det er afgørende at have et godt kendskab til folkekirken og liturgien, når man skal ud og arbejde som kirkemusiker. Hos os hænger teori og praksis sammen, så når vi underviser i salmer, så snakker vi også om respons fra menigheden, og om hvordan salmer skal spilles, så de bliver godt modtaget. 

I forhold til korledelse så lærer man bl.a. at lede kor, organisere korprøver, lede korprøver, og tilpasse korarbejdet til forskellige niveauer og alder samt indstudere og lede 2- og 3-stemmigt. Man har desuden sang, så man kan synge for ved korprøver, samt får en forståelse for sang og stemmen på egen krop, for man kan kun lede andre, hvis man har en god ballast og et musikalsk overskud. 

Til eksamen kan man i princippet blive eksamineret i hele det autoriserede salmeudvalg, både salmebogen og tillæg. Man er i en gudstjenestelignende situation, hvor man får et par dage til at forberede sig – ligesom til en gudstjeneste, når man får job. Man skal forberede en salme og et orgelstykke til præludium, postludium eller lignende. 

Når man har fået sin eksamen fra kirkemusikskolen, vil man kunne spille til det, der normalt kræves i en kirke. Det betyder også, at man kan spille fornuftigt til nyere salmer, og knap så traditionelle stilarter som pop, rock og latin. Man kan også akkompagnere solister, f.eks. en sanger til et bryllup eller en trompetist til jul. 

Som kirkemusiker med orgel og korledelse kan man kort sagt en bred vifte af ting med ikke så lang forberedelsestid. Det nytter jo ikke noget at få et stykke og så sige, at det kan man have øvet op om et halvt år, for begravelsen eller gudstjenesten er om tre dage. Derfor har man et grundniveau, så man hurtigt kan øve op. 

Med en uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse kan du: 

  • spille begavet og underbygge salmesang i alle sammenhænge
  • gå i dialog med præster, menighedsråd og kirkesangere om sognets kirkemusik
  • formulere dit syn på musikkens rolle i gudstjenesten og kirkens øvrige arbejde
  • lede både voksen- og børnekor