Fortsæt til hovedindholdet
Færdigheder
Færdigheder for orgel og korledelse

Kirkemusiker med orgel og korledelse (KM OK)

Med en uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse får du en kompetencegivende uddannelse, der giver mulighed for at søge stilling som organist i folkekirken.

På kirkemusikskolerne bliver du uddannet i både orgel og korledelse, da de fleste stillinger som organist i folkekirken indeholder begge dele. Mange kirker har børnekor og nogle steder også et voksenkor, så kan du både spille orgel og lede et kor, har du et godt udgangspunkt. 

Musikalsk bliver du undervist i både orgel og klaverspil, da en kirkemusiker skal kunne spille postludium på orglet, spille klaver til en salme i gudstjenesten og kunne træde til og spille klaver til f.eks. fællessang ved kirkekaffen. 

På kirkemusikskolerne fylder kirkefag som kirke-bibelkendskab og salmekundskab også en del, og det er fag, som vores studerende ofte klarer sig godt i og synes er interessante. Det er afgørende at have et godt kendskab til folkekirken og liturgien, når du skal ud og arbejde som kirkemusiker. Hos os hænger teori og praksis sammen, så når vi underviser i salmer, så snakker vi også om respons fra menigheden, og om hvordan salmer skal spilles, så de bliver godt modtaget. 

I forhold til korledelse så lærer du bl.a. at indstudere og lede 2- og 3-stemmigt kor, organisere og lede korprøver og tilpasse korarbejdet til forskellige niveauer og aldre. Derudover undervises du i sang, så du kan synge for ved korprøver samt får en forståelse for sang og stemmen på egen krop for bedre at kunne lede andre.  

Til eksamen kan du i princippet blive eksamineret i hele det autoriserede salmeudvalg, både salmebogen og tillæg. Du får et par dage til at forberede en salme og et orgelstykke til præludium, postludium eller lignende ligesom til en gudstjeneste ”ude i den virkelige verden”.

Med et eksamensbevis fra kirkemusikskolen i hånden vil du kunne spille til det, der normalt kræves i en kirke, herunder også nyere salmer og knapt så traditionelle musikalske stilarter. Du vil kunne akkompagnere solister, f.eks. en sanger til et bryllup eller en trompetist til jul. 

Som kirkemusiker med orgel og korledelse kan du kort sagt en bred vifte af ting og har et grundniveau, så du hurtigt kan øve op.  

Med en uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse kan du: 

  • spille til og underbygge salmesang i alle sammenhænge
  • gå i dialog med præster, menighedsråd og kirkesangere om sognets kirkemusik
  • formulere dit syn på musikkens rolle i gudstjenesten og kirkens øvrige arbejde
  • lede både voksen- og børnekor

Vi tilpasser løbende uddannelsen i forhold til de behov, forventninger og krav, der er i kirken.

Mens du studerer på fuldtid, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte).