Orgel og korledelse
Hvad laver en organist?

Hvad laver en organist?

Som organist varetager du en vigtig del af kirkens arbejde. Ansættelserne vil typisk være knyttet til mindre bykirker og større landsbykirker med et aktivt musikmiljø - ofte med et tilknyttet kor. Eller du kan blive ansat som assistent ved en større bykirke, hvor man indgår i samarbejde med en organist uddannet fra et af musikkonservatorierne.

Med en uddannelse som Kirkemusiker med Orgel og korledelse, får du en kompetencegivende uddannelse, der giver mulighed for at søge stilling som organist i folkekirken. (Uddannelse erstatter og ækvivalerer med den tidligere Præliminære Orgelprøve (PO)). 

Der er gode muligheder for at få job.

Uddannelse som Kirkemusiker med Orgel og korledelse kan evt. være springbræt til en konservatorieuddannelse.