Kirkemusik
Kirkemusikkens rolle

Kirkemusikkens rolle

Kirkemusik er en del af forkyndelsen.

Prøv at forestille dig en gudstjeneste uden salmesang. Det er nærmest umuligt, for kirkemusikken har en helt særlig plads i folkekirken. Det gælder i selve gudstjenesten, hvor salmesang spiller en stor rolle, og hvor menigheden siden Luther og reformationen har varetaget liturgiske funktioner ved f.eks. at synge trosbekendelsen. Og det gælder i de mange andre musikalske aktiviteter fra babysalmesang, børnekor, musical med minikonfirmander, voksenkor, koncerter, sangaftener og meget mere, der er en vigtig del af folkekirkens arbejde.

Kirkemusik leverer en forståelsesramme for ordene. Man kan synge den samme salme på to forskellige melodier, og budskabet vil i en vis udstrækning være forskelligt.

Og så kan musik noget helt særligt. Det gælder både kirkemusik og musik i det hele taget. Musikken træder til der, hvor ordet ikke kan.

Som kirkemusiker arbejder man hele tiden både med genkendelighed og fornyelse. Med tradition og det moderne.

Kirkemusikerens fornemste rolle er at understøtte menighedens fællessang, der er bærende for gudstjenesten og de kirkelige handlinger. For mange er salmerne ikke længere noget, man naturligt synger med på. Kirkemusikeren hjælper med og understøtter, at vi både i dag og i fremtiden synger med på salmerne, for hvis ingen i menigheden synger med, har vi i princippet et gudstjenestesystem, der bryder sammen, og i praksis en fattigere menighed, der går glip af både salmernes visdom og fællesskabet ved at synge dem sammen.

Kirkemusikken er medbærer af forkyndelsen, og at være kirkemusiker er både et vigtigt, alsidigt og meningsfuldt job.