Råd og udvalg
De studerendes råd

De studerendes råd

Skolens studerende vælger repræsentanter fra de tre afdelinger til De Studerendes Råd.

De Studerendes Råd varetager studerendes interesser i forhold til kirkemusikskolen og formidler kontakten mellem de studerende og lærerrådet, ledelsen samt skolens bestyrelse.

Rådets arbejdsområder er:

  • At bidrage til et godt og aktivt studiemiljø
  • At deltage i planlægning og gennemførelse af arrangementer som f.eks. elevkoncerter, julearrangementer, information om uddannelserne, årsafslutning m.v.

Ved kirkemusikskolens 3 afdelinger er der valgt repræsentanter til De Studerendes Råd, DSR:

- Anne Henriksen, Aarhus Afd.
- Christian Køhlert Lorentzen, Aarhus Afd.
- Ea Lindhardt Toft, Aalborg Afd.
- Ernst Dahl Hørlück, Aalborg Afd.
- Helle Holm Kloster, Vestervig Afd.
- Marianne Marie Skrydstrup, Vestervig Afd.
- Søren Bundgaard, Vestervig Afd.