Vestervig Kirkemusikskole
Vestervig Kirkemusikskoles Støtteforening

 

Støtteforeningens formål er at støtte Kirkemusikskolens virksomhed i Viborg, Aalborg og Aarhus Stifter i form af at udbrede kendskab til og anerkendelse af skolen.

Følg med i Støtteforeningen på Facebook og læs mere i folderen.


Ved generalforsamlingen søndag den 19. juni 2022 kl. 14.00 i Sankt Markus Kirke, Aarhus blev bestyrelsen sammensat af følgende medlemmer:

Sune Grud Enevoldsen (repræsentant for de studerende) 
Alex Ahn (repræsentant for Sydthy provsti) 
Rektor Tine Fenger (født medlem ifølge vedtægterne) 
Jens F. Munksgaard (udpeget af skolens bestyrelse)

Fra Viborg Stift: Inge Marie Andersen (Hygum) (valgt for to år)
Fra Aalborg Stift: Poul Poulsen (Nykøbing Mors) 
Fra Aarhus Stift: Karin Skouboe (Voer) (valgt for to år)

Suppleant: Sussi Robinson (valgt for et år)

Skulle du have lyst til at kontakte Støtteforeningen, så ring til Jens F. Munksgaard på tlf.: 9795 2866/2925 6926 eller til Vestervig Kirkemusikskole på tlf. 9794 1685.

Små film om skolen, de studerende og uddannelserne

Der er blevet optaget to videoer, som blev vist for 450 menighedsrådsmedlemmer ved Aalborg Stiftsmenighedsrådsmøde den 7. maj. Se dem på siden "Hverdagen på skolen".

 

DER ARRANGERES:

Tre årlige Kirkemusikskole-dage. En i hvert af de tre Stifter – Viborg, Aarhus og Aalborg.

En fjerdedel af stiftets provstier med menighedsråd, provstiudvalg, distriktsforeninger, organister, korledere, kirkesangere og præster indbydes. I løbet af en fire-årig valgperiode for menighedsråd får alle hvert fjerde år indbydelse til en kirkemusikskole-dag i et hjørne af deres eget stift.

Programmet for en kirkemusikskole-dag planlægges af en arbejdsgruppe for hver dag.

Arbejdsgruppen sammensættes af Støtteforeningens formand efter rådslagning med støtteforeningens bestyrelse, en provst fra de provstier, der indbydes, samt en organist, en korleder (måske den valgte organist), en kirkesanger og en praktisk organisator (gerne med tilknytning til menighedsrådsforeningen).

Programmet vil indeholde

  1. Orientering om Vestervig Kirkemusikskoles undervisningstilbud ved skolens rektor eller en afdelingsleder.
  2. Et foredrag med relevans for gudstjenesten, kirkemusikken, kirkesangen, liturgien eller lignende.
  3. En musikalsk oplevelse, som indledes med en pædagogisk tilrettelagt introduktion. Gerne i en lokal kirke med musik, fællessang, læsning, bøn og velsignelse. Lys på alteret.
  4. En eller anden form for traktement. Frokost, kaffebord, middag eller lignende.
  5. Oplysning om Støtteforeningen med opfordring til at tegne medlemskab.
  6. Uddeling af materialer om skolen og undervisningen samt indbydelse til efteruddannelser.

Medlemskab af Vestervig Kirkemusikskoles Støtteforening tilbydes ved de årlige kirkemusikskole-dage til enkeltpersoner, provstier, menighedsråd, distriktsforeninger, grupper, institutioner og andre interesserede. 

Læs mere om medlemskab og priser i folderen.