Om Vestervig Kirkemusikskole
Covid 19 - instruks

Covid 19

 

Instruks for afvikling af tilladt fysisk undervisning og eksamen på Vestervig Kirkemusikskole fra uge 9, 2021.

Alle studerende og undervisere skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen; i kantinen, på gangene og på institutionens fællesarealer i øvrigt. 

Kravet om mundbind gælder ikke, når de studerende deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse og holdlokaler, såfremt afstandskravet på 2 m overholdes.

Undervisere, der underviser i mere end to klasser eller hold i løbet af dagen, skal bære mundbind eller visir. 

Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen/eksamen (forefindes, men medbring gerne til eget forbrug). Der benyttes alkoholbaseret desinfektionsmiddel 70-85%.

I fag, hvor man i det væsentligste sidder ned, gælder følgende: Der skal være mindst 4 m² pr. person (gulvareal) i lokalet, og en afstand på 2 meter mellem to personer. (Læs særligt om sang nedenfor).

Ankom alene til undervisning/eksamen og bliv hjemme, hvis du har symptomer eller er i risikogruppen. Studerende og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt - gå en tur i pauserne! Vær opmærksom på afstandskravet ved ankomst og afsked (den studerende banker på til lokalet og venter uden for, til den forrige studerende forlader lokalet).

Lokalerne udluftes regelmæssigt ved soloundervisning. Efter hvert hold aftørres kontaktflader tillige. 

Særligt for eksamen: Forud for eksamen aftaler eksamensleder og intern censor lokalets indretning, evt. i dialog med afdelingslederen.

SÆRLIGT FOR ORGEL OG KLAVER:

Instrumenter rengøres mellem hver undervisningstime.

Der må ikke spilles firhændigt klaver.

Læreren må ikke benytte samme instrument som den studerende uden forudgående og efterfølgende håndvask eller brug af håndsprit – særlig OBS ved sår og rifter. 

Den orgelstuderende registrerer selv og vender selv blad i timerne (så 2-meters afstanden ikke overskrides) – er bladvending/registrering nødvendig (fx under eksamen) bæres mundbind (medbringes). Den studerende medbringer egne noder/koralbog.

SÆRLIGT FOR SANG OG KORSANG:

Der er særlig risiko for spredning af aerosoler ved sang,
derfor øges afstandskravet her til 3 meter.

Læreren bærer visir eller står bag en pleixglas-skærm.

Den studerende og læreren skal undgå at sende sin luftstrøm direkte mod hinanden, men synge skråt mod en væg el. lign.

Der skal være ét nodestativ pr. person. Dette rengøres efter brug. Hav mindst mulig berøring med møbler i lokalet.

Den studerende medbringer egne noder/salmebøger.

Forskrifterne betyder i praksis, at:

Alle lektioner, der normalt er på 25 min., afkortes til 20 min.
Alle lektioner, der normalt er på 50 min., afkortes til 45 min.
 

Det er et fælles ansvar for ALLE at overholde ovennævnte instruks.