Om Vestervig Kirkemusikskole
Covid 19 - instruks

Covid 19 - instruks

Vejledende instruks for afvikling af undervisning på Vestervig Kirkemusikskole - rev. 3. august 2020

Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen/eksamen (forefindes, men medbring gerne til eget forbrug). Der benyttes alkoholbaseret desinfektionsmiddel 70-85%.

I fag, hvor man i det væsentligste sidder ned, gælder følgende: Der skal være mindst 2 m² pr. person (gulvareal) i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer. I fag, hvor man står op eller går rundt, øges kvadratmeterkravet til 4 m² pr. person. (Læs særligt om sang nedenfor).

Ankom alene til undervisning/eksamen og bliv hjemme, hvis du har symptomer eller er i risikogruppen. Elever og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt - gå en tur i pauserne! Lokalerne udluftes regelmæssigt ved soloundervisning. Efter hvert hold aftørres kontaktflader tillige. Både lærer og elev overholder afstandskrav ved ankomst og afsked.

SÆRLIGT FOR EKSAMEN:

Forud for eksamen aftaler eksamensleder og intern censor lokalets indretning, evt. i dialog med afdelingslederen.

SÆRLIGT FOR ORGEL OG KLAVER:

Instrumenter rengøres mellem hver undervisningstime.

Der må ikke spilles firhændigt klaver.

Læreren må ikke benytte samme instrument som eleven. 
uden forudgående og efterfølgende håndvask eller brug
af håndsprit – særlig OBS ved sår og rifter. 

Orgeleleven registrerer selv og vender selv blad i timerne 
(så 1-meters afstanden ikke overskrides) – er bladvending/
registrering nødvendig (fx under eksamen) bæres mundbind
(medbringes).

Eleven medbringer egne noder/koralbog.

SÆRLIGT FOR SANG OG KORSANG:

Der er særlig risiko for spredning af aerosoler ved sang,
derfor øges afstandskravet her til 2 meter.

Elev og lærer skal så vidt muligt undgå at sende sin luftstrøm
direkte mod hinanden, men synge skråt mod en væg el. lign.

Der skal være ét nodestativ pr. person. Dette rengøres efter brug.

Hav mindst mulig berøring med møbler i lokalet.

Eleven medbringer egne noder/salmebøger, i korledelse egen stemmegaffel.

KORLEDELSE:

Af forsigtighedsgrunde holdes en afstand på hele 3 meter mellem kor og dirigent.
 

Det er et fælles ansvar for ALLE at overholde ovennævnte instruks.