Om Vestervig Kirkemusikskole
Covid 19

Covid-19

Pr. 19. december 2021 er der på folkekirkens kirkemusikskoler indført krav om brug af mundbind udover det allerede eksisterende krav om coronapas for ansatte, studerende og besøgende. 
For uddybende information læs bekendt-gørelse af 18. december: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2483
 

Husk at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd