Om Sjællands Kirkemusikskole
Sjællands Kirkemusikskoles historie

Historie

Matadorvillaen

Sjællands Kirkemusikskole har til huse i Allehelgensgade 8 i et rigtigt gammelt borgerhus. Huset blev opført i 1895 af købmand Anders Borch. I 1916 blev huset købt af en af Roskildes matadorer manufakturhandler Aage Müller. Hans morfar var kommet til byen som ganske ung og havde opbygget en tøjfabrikation og manufakturhandel. 
Aage Müller boede i huset på Allehelgensgade til midten af 50’erne og i Roskildes fortælles det, at han var inspirationskilde til Mads Skjerns figur i Lise Nørgaards Matador.

Fra villa til musikskole

Matador er gået over i tv-historien, forretningen Aage Müller eksisterer endnu. Og vores hus på Allehelgensgade har stadig stukrosetten i loftet, de flotte paneler ved indgangspartiet og de høje lofter. 
Siden matadorens tid har huset været hulkortcentral, vinhandel og advokatkontor, ind til det i 1993 blev købt af Fællesfonden til at huse Sjællands Kirkemusikskole.

Vi har været i gang med en større renovering af huset med respekt for detaljer og med fokus på mere plads til undervisning. I dag rummer huset, fra kælder til første sal, syv undervisningslokaler, en kantine, et lille køkken, et mindre bibliotek, kontorer, tre orgler, to flygler og et utal klaverer.