Fortsæt til hovedindholdet
Sjællands Kirkemusikskoles afdelinger
Toreby-afdelingen

Toreby-afdelingen

Foruden skolen i Roskilde har Sjællands Kirkemusikskole en Lolland–Falster afdelingen holder til i Toreby sogn - deraf navnet Toreby-afdelingen. 
Undervisning foregår primært i sognets to kirker Sundkirken og Toreby Kirke. www.torebysogn.dk

Mandage underviser vi i Toreby-afdelingen, men enkelte timer kan være ’aftale timer’ 
Mellem undervisningstimerne benytter vi kirkens fællesrum til kaffepauser og frikvarter.

Et af de vigtigste samlingspunkter i Toreby-afdelingen er vores aktive Torebykor. 
Koret består af nuværende og tidligere studerende, og mødes hver anden mandag. Koret medvirker ved musikgudstjenester og afholder koncerter 3-5 gange om året.
Ved disse koncerter får orgel- og sangstuderende mulighed for at optræde med solistisk indslag.

Første korprøve i Torebykoret er den første A-mandag i august kl. 17.00 - 19.00. Korprøverne foregår i Sundkirken.
A- og B-uge kan ses her.
 

Uddannelsesmuligheder 
Mange studerende i Torebyafdelingen går på én af basislinjerne, enten med orgel eller sang. 
Enkelte studerende kommer videre til eksamenslinjerne, her må man dog regne med at tage visse fag i Roskilde. 

Karakteristisk for Torebyafdelingen er at mange af de studerende, allerede har ansættelse i folkekirken, og derfor har mulighed for at blive optaget på den eksamensfri linje.

Sidste frist for tilmelding til optagelsesprøver til alle uddannelser er 1. marts. Læs evt. mere her.

Afdelingsleder for Torebyafdelingen er Anne-Katrine Kirst, der også er leder af Torebykoret. 
Anne-Katrine Kirst tæffes på akk@km.dk eller 2034 5504  
 

Økonomisk styring og anden administration foregår i Roskilde i samdrift med Sjællands Kirkemusikskoles øvrige administration.