Om Sjællands Kirkemusikskole
Rektor har ordet

Rektor har ordet

Sjællands Kirkemusikskole søger ind til kernen og ud i bredden og ønsker at stå centralt i den udfordrende opgave at uddanne kirkemusikere med et solidt musikerskab og med et grundfæstet kendskab til kirkemusikken af i dag og i går.

Dansk kirkemusik har gennem de sidste årtier gennemgået en omfattende udvikling. Går man 30 år tilbage i tiden var der få - om nogen -, der ville have spået at dansk kirkemusik ville opleve en så spændende og løfterig udvikling, som vi har været vidner til. Det er således også i denne sammenhæng helt uden problemer at give Storm P. ret: ”Det er svært at spå, især om fremtiden.”

Man kan så spørge, om dansk kirkemusik på sæt og vis er en anden størrelse i dag end for 30 år siden. Ja, måske. Og så alligevel ikke.

I grunden er kirkemusik – herunder dansk kirkemusik -  i dag det samme, som kirkemusik altid har været: Kort og enkelt sagt: musik til brug i kirken.

Det korte og enkle i det sagte, modsvares imidlertid ikke af det enkle og korte i de teoridannelser, der er gjort gennem årene om, hvad kirkemusik er for en størrelse. Der er fortsat mange meninger om kirkemusik. Heldigvis.

Nu ser vi tusind ideer blomstrer – og vi ser tusind måder blomstrer.  
Det var ikke til at spå om for 30 år siden. Meget kunne dengang synes truende, og sortseerne kunne nok dengang have ment, at dansk kirkemusik ville gå en sløj tid i møde. Men det gik ad en vej, som har ført til, at dansk kirkemusik i dag er blevet en rigt facetteret størrelse med flere stilarter end vel nogensinde set.

I alt dette spiller kirkemusikskolerne (også) en rolle. Dels har kirkemusikskolerne gennem de sidste 30 år ydet et meget væsentligt bidrag til det kirkemusikalske liv på landsplan gennem uddannelse af en sand hærskare af dygtige præliminære organister, kirkesangere og kirkekorleder. Dels har kirkemusikskolerne gennem talrige kurser gennem årene tilbudt efteruddannelse i en stor vifte af relevante emner, f.eks. baby-salmesang og salmesang med små børn, korledelse, gospelmusik, rytmisk klaver, klassisk og rytmisk sang, salmerepertoire m.m.

Den gode, dygtige og velfunderede kirkemusiker har de bedste forudsætninger for at gå ind i arbejdet med kirkemusikken – også kirkemusikken af i morgen, som uden tvivl bliver anderledes. 
---- hvordan den bliver anderledes, kan der kun spås om, og det er svært..


Rektor, Ole Brinth