Bestyrelsen
Formanden har ordet

Formanden har ordet

De gamle sagde, at af alle kunster og videnskaber er – næst efter teologien - musikken den ædleste.

Derfor ville musikken bestå helt ind i evigheden.

Martin Luther tilsluttede sig opfattelsen og udfoldede den i sin salmedigtning, som sammen med den reformatoriske koral og musiktraditionen fra Johan Walther og J.S. Bach blev retningsgivende for kirkemusikken i vores evangelisk lutherske folkekirke.

Sjællands Kirkemusikskole er med til at løfte og videreføre den arv.
Vi har været igennem en periode, hvor fællessangen både folkeligt og kirkeligt har haft det svært. Nu begynder folk igen at få mod til at synge andre steder end under bruseren derhjemme.

Kirkemusikken har været og skal fortsat være en vigtig medspiller i den udvikling. Først og fremmest ved at organister og kirkesangere uddannes til at kunne understøtte menighedssangen, så folk får mod og lyst til at synge med. Lysten gødes for særlige grupper fra babysalmesang over drenge- og pigekor, konfirmand-salme-dans og gospel-sang til traditionelt klassisk korarbejde. Og traditionen udvikles og udfordres af nye kirkemusikalske kompositioner og et væld af nye salmer og melodier. Noget af det holder måske ikke til mere end et par opførelser lokalt, andet kan bruges i flere år, og noget viser sig at være mere langtidsholdbart og brugbart bredt i folkekirken.

Spændende tider er det her hvor salmebogen 2003 er sunget godt ind, hvor nye salmer presser sig på. Spændende tider, hvor evnen og lysten til samarbejde mellem faggrupper og på tværs af sognegrænser også er i spil. Sådan er dagsordenen i det hele taget i Folkekirken i disse år: vi bevæger os fra at være præget solistkultur til at blive bedre til at spille i ensemble og orkester. Mange erfarer, at når det lykkes løfter musikken sig og resultatet bliver både for musikere og menighed mere inspirerende.

På Sjællands Kirkemusikskole vil vi gerne spille med på mange tangenter. Vi lægger os i selen for at sikre en god alsidig grunduddannelse. Vi er i gang med at udvikle vores efteruddannelsestilbud. Og vi vil gerne være en aktiv medspiller både i forhold til den kirkemusikalske udvikling og i forhold til det musikalske liv i Roskilde og omegn.

Peter Fischer Møller, Roskilde stifts Biskop, formand for SjKs bestyrelse