Sjællands Kirkemusikskole
Medarbejder søges til reception, studieservice, administration mm

Medarbejder søges til reception, studieservice, administration m.m.

Sjællands Kirkemusikskole søger en medarbejder til reception, studieservice, administration og meget andet. Med andre ord søger vi en ”blæksprutte” som:

 • kan bevare overblikket og har sans for detaljen
 • er selvstændig, fleksibel og god til at prioritere
 • er god til at få tingene gjort til tiden og få informeret de rigtige
 • er samarbejdsorienteret - og kan lide at hjælpe andre og få det hele til at glide
 • trives som den vigtige person, der er vores ansigt udadtil

Det er en fordel hvis du har erfaring fra en lignende funktion med mange forskellige opgaver, hvor service er i centrum. Ligesom det vil være en fordel, at du har erfaring med journalisering og administrative systemer.

Stillingen er på fuld tid og skal gerne besættes 1. november eller snarest derefter.

Opgaverne:

 • At være det imødekommende og kompetente menneske, som er den første vores studerende, ansatte, samarbejdspartnere, gæster mv. møder – både i telefonen og ved personlig henvendelse.
 • At være den daglige kontakt for mange praktiske spørgsmål og opgaver for skolens studerende, lærere og øvrige ansatte m.fl.
 • At håndtere mail og post, opdatere skemaer, studieadministrativt system, arkiv 
  o. lign.
 • At sørge for almindeligt forefaldende kontorarbejde, kopiering af undervisningsmaterialer m.m.
 • At tage imod tilmeldinger til kurser, uddannelser og arrangementer, registrere afbud og sygdom og sørge for information og vikardækning
 • At administrere og deltage i den praktiske tilrettelæggelse af optagelsesprøver, eksaminer, fællestimer, koncerter m.m.
 • At arbejde med afgrænsede opgaver inden for økonomi og løn, herunder administration af udgiftsbilag og lønbilag, fakturering m.m. i samarbejde med administrator og ekstern økonomiafdeling
 • At sørge for det praktiske med driften af administrationen og vores dejlige hus. Det gælder f.eks. at hjælpe lærere og studerende med at komme på det trådløse internet, at der er papir og toner i kopimaskiner m.m. og at være den centrale referenceperson for vores servicemedarbejdere og for håndværkere m.m.

Vi vil naturligvis klæde dig på til de mangeartede opgaver, der kræver overblik og evne til hurtig omstilling, og du vil blive en del af et lille samarbejdsorienteret team.

Sjællands Kirkemusikskole uddanner kirkesangere, organister og korledere med henblik på ansættelse i folkekirken. Skolen har ca. 150 studerende fordelt på hovedafdelingen i Roskilde og to mindre afdelinger i Rønne på Bornholm og Toreby på Lolland.

Vi brænder for det vi laver – for vores studerende og for musikken. Derfor gør vi os umage – uanset om det er undervisning, studieservice eller administration. Du vil få en central rolle inden for studieservice og administration, hvor du vil være med til at binde tingene sammen og understøtte, at det hele fungerer, så vi kan give vores studerende og undervisere de bedst mulige betingelser.    

Du vil komme til at arbejde blandt gode og engagerede kollegaer i dejlige nye lokaler i skolens hovedafdeling på Allehelgensgade 19 i Roskilde. Vi er en arbejdsplads med to fastansatte i administrationen ud over rektor, kursussekretær (½ tid) og studievejleder (½ tid) hvortil kommer en række fastansatte lærere og timelærere.

Du kan få yderligere oplysninger om skolen på kirkemusikskolernes fælles hjemmeside www.kirkemusikskole.dk


Du er velkommen til at kontakte rektor Ole Brinth tlf. 29 10 34 18 og / eller administrator Vivian Hvass Eriksson tlf. 46 96 46 91.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

 

Din ansøgning med CV skal sendes til Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde eller til SJKMS@KM.DK senest 16. september 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39