Fortsæt til hovedindholdet
Hverdagen på Sjællands Kirkemusikskole
A- og B-uger

A- og B-uger

Undervisningen er skemalagt fra skoleårets start, så du ved hvornår du er forpligtiget på at komme til undervisning. Vi har mødepligt og vi forventer at du melder afbud til kontoret, hvis du er syg og ikke kan modtage undervisning.

Skemaet strækker sig over en 14-dages periode (A- og B-uger), som der er 18 af på et undervisningsår. Det betyder at dit skema strækker sig over 2 uger og du skal være opmærksom på at timerne er fordelt ud over den periode. Endvidere skal du være opmærksom på at ugerne "vender" omkring påske og jul.

Undervisningen foregår i vores lokaler i Roskilde, Sundkirken i Toreby eller i musikskolens lokaler på Bornholm. Desuden modtager du orgelundervisning i den kirke, hvor din orgellærer er ansat. 

Du ser dit skema i vores skemasystem Notus - som du kan logge ind i via Studieportalen. Du får besked når skemaet er klar, i løbet af juni.

A- & B-uger 2019-20

A- & B-uger 2020-21

A- & B-uger 2021-22

A- & B-uger 2022-23