Løgumkloster Kirkemusikskole
Aktuelt: ledig stilling

Aktuelt: optagelsesprøver

Timelærere  

Under forudsætning af tilstrækkeligt timegrundlag opslår Løgumkloster Kirkemusikskole et antal stillinger som timelærere i bl.a. teori/satslære, hørelære, musikforståelse/-formidling, liturgik, salmekundskab, børnekorledelse, og orgel til besættelse pr. 1. august 2020.                                                                                          

Ansøgere bedes anføre alle fag, i hvilke de ønsker at undervise.

Der er primært tale om undervisning på hovedafdelingen i Løgumkloster. Ansættelse ved afdelingerne i Odense eller Horsens kan evt. også komme på tale.

Ansættelse finder sted ifølge ”Cirkulære om løn- og ansættelsesforhold for rektorer og lærere ved folkekirkens kirkemusikskoler af 20. december 1996” samt ”Aftale om timetalsberegning m.v. for fastansatte lærere og om timelønsberegning for timelærere på kirkemusikskolerne af 10. december 1996”.

Yderligere oplysninger kan fås ved rektor Hans Chr. Hein: hch@km.dk.

Ansøgning bedes sendt til Løgumkloster Kirkemusikskole, Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster på ovenstående mailadresse.                

Ansøgningsfristen er d. 17. juni kl. 12.